Yn bresennol

Presenoldeb Cyng Adele Davies-Cooke

Ystadegau mynychu Cyng Adele Davies-Cooke
Ystadegyn Cyfrif Canran
Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu:16
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl: 10   62%
Cafwyd ymddiheuriad:6   100% yr absenoldebau
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau):6   38%

Eglurhad o gyfrifiadau'r ystadegau

Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu
Nifer y cyfarfodydd yr oedd disgwyl i’r Cynghorydd eu mynychu fel aelod o’r pwyllgor hwnnw. Dim ond cyfarfodydd lle bo statws presenoldeb gwirioneddol y cynghorydd yn hysbys sy’n cael ei gynnwys yma..
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl
Nifer y cyfarfodydd yr aeth y Cynghorydd iddynt fel aelod o’r pwyllgor hwnnw.
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau)
Cyfarfodydd nas mynychwyd, lle bo’r cynghorydd yn aelod o’r pwyllgor, gan gynnwys ymddiheuriadau a gyflwynwyd.
(nis)
Nid yw’r wybodaeth hon yn cael ei chynnwys yn y crynodeb o’r ystadegau uchod.

Other meeting statistics options

Crynodeb cyfarfod ar gyfer Cyng Adele Davies-Cooke
Dyddiad Committee Meeting Presenoldeb
Private meeting, 13/11/2019 Disgwyliedig
Private meeting, 15/01/2020 Disgwyliedig
Private meeting, 11/03/2020 Disgwyliedig
22/10/2019 Cyngor Sir y Fflint ,22/10/2019 Yn bresennol
19/11/2019 Cyngor Sir y Fflint ,19/11/2019 Cafwyd ymddiheuriad
10/12/2019 Cyngor Sir y Fflint ,10/12/2019 Cafwyd ymddiheuriad
28/01/2020 Cyngor Sir y Fflint ,28/01/2020 Yn bresennol
18/02/2020 Cyngor Sir y Fflint ,18/02/2020 Cafwyd ymddiheuriad
27/02/2020 Cyngor Sir y Fflint ,27/02/2020 Yn bresennol
23/01/2020 Is-bwyllgor Trwyddedu ,23/01/2020 Yn bresennol
07/10/2019 Pwyllgor Cronfa Bensiwn Clwyd ,07/10/2019 Yn bresennol
28/11/2019 Pwyllgor Cronfa Bensiwn Clwyd ,28/11/2019 Yn bresennol
11/02/2020 Pwyllgor Cronfa Bensiwn Clwyd ,11/02/2020 Yn bresennol
06/11/2019 Pwyllgor Cynllunio ,06/11/2019 Yn bresennol
04/12/2019 Pwyllgor Cynllunio ,04/12/2019 Yn bresennol
08/01/2020 Pwyllgor Cynllunio ,08/01/2020 Cafwyd ymddiheuriad
05/02/2020 Pwyllgor Cynllunio ,05/02/2020 Cafwyd ymddiheuriad
04/03/2020 Pwyllgor Cynllunio ,04/03/2020 Yn bresennol
10/10/2019 Pwyllgor Trwyddedu ,10/10/2019 Cafwyd ymddiheuriad
26/02/2020 SACRE Sir y Fflint ,26/02/2020 Disgwyliedig

 

elcome to Flintshire County Council Skip to Content
Cymraeg English