Yn bresennol

Presenoldeb Cyng Andy Dunbobbin

Ystadegau mynychu Cyng Andy Dunbobbin
Ystadegyn Cyfrif Canran
Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu:26
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl: 21   81%
Cafwyd ymddiheuriad:4   80% yr absenoldebau
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau):5   19%

Eglurhad o gyfrifiadau'r ystadegau

Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu
Nifer y cyfarfodydd yr oedd disgwyl i’r Cynghorydd eu mynychu fel aelod o’r pwyllgor hwnnw. Dim ond cyfarfodydd lle bo statws presenoldeb gwirioneddol y cynghorydd yn hysbys sy’n cael ei gynnwys yma..
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl
Nifer y cyfarfodydd yr aeth y Cynghorydd iddynt fel aelod o’r pwyllgor hwnnw.
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau)
Cyfarfodydd nas mynychwyd, lle bo’r cynghorydd yn aelod o’r pwyllgor, gan gynnwys ymddiheuriadau a gyflwynwyd.
(nis)
Nid yw’r wybodaeth hon yn cael ei chynnwys yn y crynodeb o’r ystadegau uchod.

Other meeting statistics options

Crynodeb cyfarfod ar gyfer Cyng Andy Dunbobbin
Dyddiad Committee Meeting Presenoldeb
22/10/2019 Cyngor Sir y Fflint ,22/10/2019 Yn bresennol
19/11/2019 Cyngor Sir y Fflint ,19/11/2019 Cafwyd ymddiheuriad
10/12/2019 Cyngor Sir y Fflint ,10/12/2019 Yn bresennol
28/01/2020 Cyngor Sir y Fflint ,28/01/2020 Yn bresennol
18/02/2020 Cyngor Sir y Fflint ,18/02/2020 Yn bresennol
27/02/2020 Cyngor Sir y Fflint ,27/02/2020 Absennol
20/11/2019 Pwyllgor Archwilio ,20/11/2019 Ymddiheuriadau, anfonwyd cynrychiolydd; Substituted by Cllr Joe Johnson
29/01/2020 Pwyllgor Archwilio ,29/01/2020 Yn bresennol
07/11/2019 Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Addysg ac Ieuenctid ,07/11/2019 Yn bresennol
22/11/2019 Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Addysg ac Ieuenctid ,22/11/2019 Yn bresennol
20/12/2019 Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Addysg ac Ieuenctid ,20/12/2019 Yn bresennol
30/01/2020 Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Addysg ac Ieuenctid ,30/01/2020 Yn bresennol
03/10/2019 Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Gofal Cymdeithasol ac Iechyd ,03/10/2019 Yn bresennol
14/11/2019 Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Gofal Cymdeithasol ac Iechyd ,14/11/2019 Yn bresennol
16/12/2019 Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Gofal Cymdeithasol ac Iechyd ,16/12/2019 Yn bresennol
30/01/2020 Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Gofal Cymdeithasol ac Iechyd ,30/01/2020 Yn bresennol
10/02/2020 Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Gofal Cymdeithasol ac Iechyd ,10/02/2020 Yn bresennol
09/12/2019 Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Newid Sefydliadol ,09/12/2019 Yn bresennol
27/01/2020 Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Newid Sefydliadol ,27/01/2020 Yn bresennol
16/03/2020 Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Newid Sefydliadol ,16/03/2020 Yn bresennol
15/10/2019 Pwyllgor Trosolwg a Chraffu yr Amgylchedd ,15/10/2019 Cafwyd ymddiheuriad
12/11/2019 Pwyllgor Trosolwg a Chraffu yr Amgylchedd ,12/11/2019 Yn bresennol
10/12/2019 Pwyllgor Trosolwg a Chraffu yr Amgylchedd ,10/12/2019 Yn bresennol
14/01/2020 Pwyllgor Trosolwg a Chraffu yr Amgylchedd ,14/01/2020 Yn bresennol
11/02/2020 Pwyllgor Trosolwg a Chraffu yr Amgylchedd ,11/02/2020 Ymddiheuriadau, anfonwyd cynrychiolydd; Substituted by Cllr David Wisinger
10/03/2020 Pwyllgor Trosolwg a Chraffu yr Amgylchedd ,10/03/2020 Yn bresennol

 

elcome to Flintshire County Council Skip to Content
Cymraeg English