Skip to Content
Hafan>
Preswyl > Y Cyngor a Democratiaeth > Canlyniadau'r Etholiad

Yn bresennol

Presenoldeb Cyng David Cox

Ystadegau mynychu Cyng David Cox
Ystadegyn Cyfrif Canran
Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu:21
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl: 12   57%
Cafwyd ymddiheuriad:7   78% yr absenoldebau
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau):9   43%

Eglurhad o gyfrifiadau'r ystadegau

Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu
Nifer y cyfarfodydd yr oedd disgwyl i’r Cynghorydd eu mynychu fel aelod o’r pwyllgor hwnnw. Dim ond cyfarfodydd lle bo statws presenoldeb gwirioneddol y cynghorydd yn hysbys sy’n cael ei gynnwys yma..
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl
Nifer y cyfarfodydd yr aeth y Cynghorydd iddynt fel aelod o’r pwyllgor hwnnw.
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau)
Cyfarfodydd nas mynychwyd, lle bo’r cynghorydd yn aelod o’r pwyllgor, gan gynnwys ymddiheuriadau a gyflwynwyd.
(nis)
Nid yw’r wybodaeth hon yn cael ei chynnwys yn y crynodeb o’r ystadegau uchod.

Other meeting statistics options

Crynodeb cyfarfod ar gyfer Cyng David Cox
Dyddiad Committee Meeting Presenoldeb
12/09/2018 Cyngor Sir y Fflint ,12/09/2018 Yn bresennol
23/10/2018 Cyngor Sir y Fflint ,23/10/2018 Cafwyd ymddiheuriad
20/11/2018 Cyngor Sir y Fflint ,20/11/2018 Cafwyd ymddiheuriad
11/12/2018 Cyngor Sir y Fflint ,11/12/2018 Disgwyliedig
29/01/2019 Cyngor Sir y Fflint ,29/01/2019 Cafwyd ymddiheuriad
19/02/2019 Cyngor Sir y Fflint ,19/02/2019 Yn bresennol
17/01/2019 Is-bwyllgor Trwyddedu ,17/01/2019 Yn bresennol
05/09/2018 Pwyllgor Cynllunio ,05/09/2018 Yn bresennol
03/10/2018 Pwyllgor Cynllunio ,03/10/2018 Yn bresennol
07/11/2018 Pwyllgor Cynllunio ,07/11/2018 Yn bresennol
05/12/2018 Pwyllgor Cynllunio ,05/12/2018 Cafwyd ymddiheuriad
09/01/2019 Pwyllgor Cynllunio ,09/01/2019 Yn bresennol
06/02/2019 Pwyllgor Cynllunio ,06/02/2019 Yn bresennol
13/12/2018 Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Adnoddau Corfforaethol ,13/12/2018 Yn bresennol fel dirprwy
26/09/2018 Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Cymunedau a Menter ,26/09/2018 Yn bresennol
12/10/2018 Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Cymunedau a Menter ,12/10/2018 Cafwyd ymddiheuriad
30/10/2018 Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Cymunedau a Menter ,30/10/2018 Cafwyd ymddiheuriad
07/11/2018 Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Cymunedau a Menter ,07/11/2018 Yn bresennol
19/12/2018 Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Cymunedau a Menter ,19/12/2018 Cafwyd ymddiheuriad
23/01/2019 Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Cymunedau a Menter ,23/01/2019 Yn bresennol
18/02/2019 Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Cymunedau a Menter ,18/02/2019 Absennol
08/11/2018 Pwyllgor Trwyddedu ,08/11/2018 Absennol
13/02/2019 Pwyllgor Trwyddedu ,13/02/2019 Disgwyliedig

 

Related Pages

Useful Websites

Useful Documents