Skip to Content
Hafan>
Preswyl > Y Cyngor a Democratiaeth > Canlyniadau'r Etholiad

Yn bresennol

Presenoldeb Cyng Marion Bateman

Ystadegau mynychu Cyng Marion Bateman
Ystadegyn Cyfrif Canran
Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu:25
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl: 23   92%
Cafwyd ymddiheuriad:2   100% yr absenoldebau
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau):2   8%

Eglurhad o gyfrifiadau'r ystadegau

Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu
Nifer y cyfarfodydd yr oedd disgwyl i’r Cynghorydd eu mynychu fel aelod o’r pwyllgor hwnnw. Dim ond cyfarfodydd lle bo statws presenoldeb gwirioneddol y cynghorydd yn hysbys sy’n cael ei gynnwys yma..
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl
Nifer y cyfarfodydd yr aeth y Cynghorydd iddynt fel aelod o’r pwyllgor hwnnw.
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau)
Cyfarfodydd nas mynychwyd, lle bo’r cynghorydd yn aelod o’r pwyllgor, gan gynnwys ymddiheuriadau a gyflwynwyd.
(nis)
Nid yw’r wybodaeth hon yn cael ei chynnwys yn y crynodeb o’r ystadegau uchod.

Other meeting statistics options

Crynodeb cyfarfod ar gyfer Cyng Marion Bateman
Dyddiad Committee Meeting Presenoldeb
23/10/2018 Cyngor Sir y Fflint ,23/10/2018 Yn bresennol
20/11/2018 Cyngor Sir y Fflint ,20/11/2018 Yn bresennol
11/12/2018 Cyngor Sir y Fflint ,11/12/2018 Yn bresennol
29/01/2019 Cyngor Sir y Fflint ,29/01/2019 Yn bresennol
19/02/2019 Cyngor Sir y Fflint ,19/02/2019 Yn bresennol
28/02/2019 Cyngor Sir y Fflint ,28/02/2019 Yn bresennol
Private meeting, 18/10/2018 Yn bresennol
Private meeting, 22/11/2018 Yn bresennol
Private meeting, 14/12/2018 Yn bresennol
Private meeting, 24/01/2019 Disgwyliedig
03/10/2018 Pwyllgor Cynllunio ,03/10/2018 Yn bresennol
07/11/2018 Pwyllgor Cynllunio ,07/11/2018 Yn bresennol
05/12/2018 Pwyllgor Cynllunio ,05/12/2018 Yn bresennol
09/01/2019 Pwyllgor Cynllunio ,09/01/2019 Yn bresennol
06/02/2019 Pwyllgor Cynllunio ,06/02/2019 Yn bresennol
06/03/2019 Pwyllgor Cynllunio ,06/03/2019 Yn bresennol
04/10/2018 Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Gofal Cymdeithasol ac Iechyd ,04/10/2018 Yn bresennol
31/10/2018 Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Gofal Cymdeithasol ac Iechyd ,31/10/2018 Yn bresennol
15/11/2018 Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Gofal Cymdeithasol ac Iechyd ,15/11/2018 Yn bresennol
13/12/2018 Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Gofal Cymdeithasol ac Iechyd ,13/12/2018 Cafwyd ymddiheuriad
31/01/2019 Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Gofal Cymdeithasol ac Iechyd ,31/01/2019 Yn bresennol
02/11/2018 Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Newid Sefydliadol ,02/11/2018 Disgwyliedig
17/12/2018 Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Newid Sefydliadol ,17/12/2018 Cafwyd ymddiheuriad
28/01/2019 Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Newid Sefydliadol ,28/01/2019 Yn bresennol
18/03/2019 Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Newid Sefydliadol ,18/03/2019 Yn bresennol
17/10/2018 Y Cyfansoddiad a’r Pwyllgor Gwasanaethau Democrataidd ,17/10/2018 Yn bresennol
29/11/2018 Y Cyfansoddiad a’r Pwyllgor Gwasanaethau Democrataidd ,29/11/2018 Yn bresennol

 

Related Pages

Useful Websites

Useful Documents