Skip to Content
Hafan>
Preswyl > Y Cyngor a Democratiaeth > Canlyniadau'r Etholiad

Yn bresennol

Presenoldeb Cyng Haydn Bateman

Ystadegau mynychu Cyng Haydn Bateman
Ystadegyn Cyfrif Canran
Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu:20
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl: 17   85%
Cafwyd ymddiheuriad:3   100% yr absenoldebau
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau):3   15%
Yn bresennol:2

Eglurhad o gyfrifiadau'r ystadegau

Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu
Nifer y cyfarfodydd yr oedd disgwyl i’r Cynghorydd eu mynychu fel aelod o’r pwyllgor hwnnw. Dim ond cyfarfodydd lle bo statws presenoldeb gwirioneddol y cynghorydd yn hysbys sy’n cael ei gynnwys yma..
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl
Nifer y cyfarfodydd yr aeth y Cynghorydd iddynt fel aelod o’r pwyllgor hwnnw.
Yn bresennol
Nifer y cyfarfodydd eraill yr aeth y Cynghorydd iddynt ac eithrio fel aelod o’r Pwyllgor, er enghraifft yn wirfoddol oherwydd diddordeb personol yn y testun oedd yn cael ei drafod..
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau)
Cyfarfodydd nas mynychwyd, lle bo’r cynghorydd yn aelod o’r pwyllgor, gan gynnwys ymddiheuriadau a gyflwynwyd.
(nis)
Nid yw’r wybodaeth hon yn cael ei chynnwys yn y crynodeb o’r ystadegau uchod.

Other meeting statistics options

Crynodeb cyfarfod ar gyfer Cyng Haydn Bateman
Dyddiad Committee Meeting Presenoldeb
12/09/2018 Cyngor Sir y Fflint ,12/09/2018 Yn bresennol
23/10/2018 Cyngor Sir y Fflint ,23/10/2018 Yn bresennol
20/11/2018 Cyngor Sir y Fflint ,20/11/2018 Yn bresennol
11/12/2018 Cyngor Sir y Fflint ,11/12/2018 Cafwyd ymddiheuriad
29/01/2019 Cyngor Sir y Fflint ,29/01/2019 Yn bresennol
19/02/2019 Cyngor Sir y Fflint ,19/02/2019 Yn bresennol
12/09/2018 Pwyllgor Archwilio ,12/09/2018 Yn bresennol
05/09/2018 Pwyllgor Cronfa Bensiwn Clwyd ,05/09/2018 Yn bresennol
28/11/2018 Pwyllgor Cronfa Bensiwn Clwyd ,28/11/2018 Yn bresennol
20/02/2019 Pwyllgor Cronfa Bensiwn Clwyd ,20/02/2019 Yn bresennol
20/09/2018 Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Adnoddau Corfforaethol ,20/09/2018 Yn bresennol
18/10/2018 Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Adnoddau Corfforaethol ,18/10/2018 Yn bresennol
15/11/2018 Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Adnoddau Corfforaethol ,15/11/2018 Yn bresennol
13/12/2018 Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Adnoddau Corfforaethol ,13/12/2018 Cafwyd ymddiheuriad
17/01/2019 Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Adnoddau Corfforaethol ,17/01/2019 Yn bresennol
14/02/2019 Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Adnoddau Corfforaethol ,14/02/2019 Yn bresennol
12/10/2018 Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Cymunedau a Menter ,12/10/2018 Yn bresennol
19/09/2018 Pwyllgor Trosolwg a Chraffu yr Amgylchedd ,19/09/2018 Yn bresennol
16/10/2018 Pwyllgor Trosolwg a Chraffu yr Amgylchedd ,16/10/2018 Yn bresennol
27/11/2018 Pwyllgor Trosolwg a Chraffu yr Amgylchedd ,27/11/2018 Yn bresennol
11/12/2018 Pwyllgor Trosolwg a Chraffu yr Amgylchedd ,11/12/2018 Cafwyd ymddiheuriad
15/01/2019 Pwyllgor Trosolwg a Chraffu yr Amgylchedd ,15/01/2019 Yn bresennol

 

Related Pages

Useful Websites

Useful Documents