Skip to Content
Hafan>
Preswyl > Y Cyngor a Democratiaeth > Canlyniadau'r Etholiad

Yn bresennol

Presenoldeb Cyng Bernie Attridge

Ystadegau mynychu Cyng Bernie Attridge
Ystadegyn Cyfrif Canran
Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu:12
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl: 10   83%
Cafwyd ymddiheuriad:2   100% yr absenoldebau
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau):2   17%
Yn bresennol:8

Eglurhad o gyfrifiadau'r ystadegau

Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu
Nifer y cyfarfodydd yr oedd disgwyl i’r Cynghorydd eu mynychu fel aelod o’r pwyllgor hwnnw. Dim ond cyfarfodydd lle bo statws presenoldeb gwirioneddol y cynghorydd yn hysbys sy’n cael ei gynnwys yma..
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl
Nifer y cyfarfodydd yr aeth y Cynghorydd iddynt fel aelod o’r pwyllgor hwnnw.
Yn bresennol
Nifer y cyfarfodydd eraill yr aeth y Cynghorydd iddynt ac eithrio fel aelod o’r Pwyllgor, er enghraifft yn wirfoddol oherwydd diddordeb personol yn y testun oedd yn cael ei drafod..
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau)
Cyfarfodydd nas mynychwyd, lle bo’r cynghorydd yn aelod o’r pwyllgor, gan gynnwys ymddiheuriadau a gyflwynwyd.
(nis)
Nid yw’r wybodaeth hon yn cael ei chynnwys yn y crynodeb o’r ystadegau uchod.

Other meeting statistics options

Crynodeb cyfarfod ar gyfer Cyng Bernie Attridge
Dyddiad Committee Meeting Presenoldeb
23/10/2018 Cabinet ,23/10/2018 Yn bresennol
20/11/2018 Cabinet ,20/11/2018 Cafwyd ymddiheuriad
18/12/2018 Cabinet ,18/12/2018 Yn bresennol
22/01/2019 Cabinet ,22/01/2019 Yn bresennol
19/02/2019 Cabinet ,19/02/2019 Yn bresennol
19/03/2019 Cabinet ,19/03/2019 Yn bresennol
Private meeting, 14/11/2018 Disgwyliedig
Private meeting, 16/01/2019 Disgwyliedig
Private meeting, 13/03/2019 Disgwyliedig
23/10/2018 Cyngor Sir y Fflint ,23/10/2018 Yn bresennol
20/11/2018 Cyngor Sir y Fflint ,20/11/2018 Cafwyd ymddiheuriad
11/12/2018 Cyngor Sir y Fflint ,11/12/2018 Yn bresennol
29/01/2019 Cyngor Sir y Fflint ,29/01/2019 Yn bresennol
19/02/2019 Cyngor Sir y Fflint ,19/02/2019 Yn bresennol
28/02/2019 Cyngor Sir y Fflint ,28/02/2019 Yn bresennol
14/02/2019 Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Adnoddau Corfforaethol ,14/02/2019 Yn bresennol
12/10/2018 Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Cymunedau a Menter ,12/10/2018 Yn bresennol
30/10/2018 Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Cymunedau a Menter ,30/10/2018 Yn bresennol
07/11/2018 Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Cymunedau a Menter ,07/11/2018 Yn bresennol
19/12/2018 Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Cymunedau a Menter ,19/12/2018 Yn bresennol
23/01/2019 Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Cymunedau a Menter ,23/01/2019 Yn bresennol
18/02/2019 Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Cymunedau a Menter ,18/02/2019 Yn bresennol
02/11/2018 Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Newid Sefydliadol ,02/11/2018 Yn bresennol

 

Related Pages

Useful Websites

Useful Documents