Yn bresennol

Presenoldeb Cyng Bernie Attridge

Ystadegau mynychu Cyng Bernie Attridge
Ystadegyn Cyfrif Canran
Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu:22
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl: 10   45%
Cafwyd ymddiheuriad:3   25% yr absenoldebau
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau):12   55%
Yn bresennol:1

Eglurhad o gyfrifiadau'r ystadegau

Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu
Nifer y cyfarfodydd yr oedd disgwyl i’r Cynghorydd eu mynychu fel aelod o’r pwyllgor hwnnw. Dim ond cyfarfodydd lle bo statws presenoldeb gwirioneddol y cynghorydd yn hysbys sy’n cael ei gynnwys yma..
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl
Nifer y cyfarfodydd yr aeth y Cynghorydd iddynt fel aelod o’r pwyllgor hwnnw.
Yn bresennol
Nifer y cyfarfodydd eraill yr aeth y Cynghorydd iddynt ac eithrio fel aelod o’r Pwyllgor, er enghraifft yn wirfoddol oherwydd diddordeb personol yn y testun oedd yn cael ei drafod..
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau)
Cyfarfodydd nas mynychwyd, lle bo’r cynghorydd yn aelod o’r pwyllgor, gan gynnwys ymddiheuriadau a gyflwynwyd.
(nis)
Nid yw’r wybodaeth hon yn cael ei chynnwys yn y crynodeb o’r ystadegau uchod.

Other meeting statistics options

Crynodeb cyfarfod ar gyfer Cyng Bernie Attridge
Dyddiad Committee Meeting Presenoldeb
17/12/2019 Cabinet ,17/12/2019 Yn bresennol
22/10/2019 Cyngor Sir y Fflint ,22/10/2019 Yn bresennol
19/11/2019 Cyngor Sir y Fflint ,19/11/2019 Yn bresennol
10/12/2019 Cyngor Sir y Fflint ,10/12/2019 Yn bresennol
28/01/2020 Cyngor Sir y Fflint ,28/01/2020 Yn bresennol
18/02/2020 Cyngor Sir y Fflint ,18/02/2020 Cafwyd ymddiheuriad
27/02/2020 Cyngor Sir y Fflint ,27/02/2020 Yn bresennol
06/11/2019 Pwyllgor Cynllunio ,06/11/2019 Yn bresennol
04/12/2019 Pwyllgor Cynllunio ,04/12/2019 Yn bresennol
08/01/2020 Pwyllgor Cynllunio ,08/01/2020 Absennol
05/02/2020 Pwyllgor Cynllunio ,05/02/2020 Absennol
04/03/2020 Pwyllgor Cynllunio ,04/03/2020 Absennol
07/11/2019 Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Addysg ac Ieuenctid ,07/11/2019 Absennol
22/11/2019 Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Addysg ac Ieuenctid ,22/11/2019 Absennol
20/12/2019 Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Addysg ac Ieuenctid ,20/12/2019 Absennol
17/10/2019 Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Adnoddau Corfforaethol ,17/10/2019 Absennol
14/11/2019 Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Adnoddau Corfforaethol ,14/11/2019 Cafwyd ymddiheuriad
16/01/2020 Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Adnoddau Corfforaethol ,16/01/2020 Cafwyd ymddiheuriad
13/02/2020 Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Adnoddau Corfforaethol ,13/02/2020 Absennol
12/03/2020 Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Adnoddau Corfforaethol ,12/03/2020 Absennol
06/11/2019 Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Cymunedau a Menter ,06/11/2019 Yn bresennol fel dirprwy
18/12/2019 Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Cymunedau a Menter ,18/12/2019 Yn bresennol fel dirprwy
22/01/2020 Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Cymunedau a Menter ,22/01/2020 Yn bresennol fel dirprwy

 

elcome to Flintshire County Council Skip to Content
Cymraeg English