Skip to Content
Hafan>
Preswyl > Y Cyngor a Democratiaeth > Canlyniadau'r Etholiad

Yn bresennol

Presenoldeb Cyng Mike Reece

Ystadegau mynychu Cyng Mike Reece
Ystadegyn Cyfrif Canran
Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu:17
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl: 15   88%
Cafwyd ymddiheuriad:2   100% yr absenoldebau
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau):2   12%
Yn bresennol:1

Eglurhad o gyfrifiadau'r ystadegau

Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu
Nifer y cyfarfodydd yr oedd disgwyl i’r Cynghorydd eu mynychu fel aelod o’r pwyllgor hwnnw. Dim ond cyfarfodydd lle bo statws presenoldeb gwirioneddol y cynghorydd yn hysbys sy’n cael ei gynnwys yma..
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl
Nifer y cyfarfodydd yr aeth y Cynghorydd iddynt fel aelod o’r pwyllgor hwnnw.
Yn bresennol
Nifer y cyfarfodydd eraill yr aeth y Cynghorydd iddynt ac eithrio fel aelod o’r Pwyllgor, er enghraifft yn wirfoddol oherwydd diddordeb personol yn y testun oedd yn cael ei drafod..
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau)
Cyfarfodydd nas mynychwyd, lle bo’r cynghorydd yn aelod o’r pwyllgor, gan gynnwys ymddiheuriadau a gyflwynwyd.
(nis)
Nid yw’r wybodaeth hon yn cael ei chynnwys yn y crynodeb o’r ystadegau uchod.

Other meeting statistics options

Crynodeb cyfarfod ar gyfer Cyng Mike Reece
Dyddiad Committee Meeting Presenoldeb
29/01/2019 Cyngor Sir y Fflint ,29/01/2019 Yn bresennol
19/02/2019 Cyngor Sir y Fflint ,19/02/2019 Yn bresennol
28/02/2019 Cyngor Sir y Fflint ,28/02/2019 Yn bresennol
09/04/2019 Cyngor Sir y Fflint ,09/04/2019 Yn bresennol
07/05/2019 Cyngor Sir y Fflint ,07/05/2019 Yn bresennol
18/06/2019 Cyngor Sir y Fflint ,18/06/2019 Yn bresennol
07/03/2019 Is-bwyllgor Trwyddedu ,07/03/2019 Yn bresennol
10/04/2019 Is-bwyllgor Trwyddedu ,10/04/2019 Yn bresennol
18/06/2019 Is-bwyllgor Trwyddedu ,18/06/2019 Disgwyliedig
03/04/2019 Pwyllgor Cynllunio ,03/04/2019 Yn bresennol
18/02/2019 Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Cymunedau a Menter ,18/02/2019 Yn bresennol
13/03/2019 Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Cymunedau a Menter ,13/03/2019 Ymddiheuriadau, anfonwyd cynrychiolydd; Substituted by Cllr Andy Dunbobbin
01/05/2019 Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Cymunedau a Menter ,01/05/2019 Yn bresennol
26/06/2019 Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Cymunedau a Menter ,26/06/2019 Yn bresennol
28/01/2019 Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Newid Sefydliadol ,28/01/2019 Yn bresennol
18/03/2019 Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Newid Sefydliadol ,18/03/2019 Yn bresennol
13/05/2019 Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Newid Sefydliadol ,13/05/2019 Yn bresennol
01/07/2019 Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Newid Sefydliadol ,01/07/2019 Yn bresennol
09/07/2019 Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Newid Sefydliadol ,09/07/2019 Cafwyd ymddiheuriad
13/02/2019 Pwyllgor Trwyddedu ,13/02/2019 Disgwyliedig

 

Related Pages

Useful Websites

Useful Documents