Rhaglen

Lleoliad: Cyfarfod mynychu o bel

Cyswllt: Janet Kelly 01352 702301  E-bost: janet_kelly@flintshire.gov.uk

Media

Eitemau
Rhif eitem

FFURFIOL

Dogfennau ychwanegol:

1.

Ymddiheuriadau

Pwrpas:  I derbyn unrhyw ymddiheuriadau.

 

Dogfennau ychwanegol:

2.

Datgan Cysylltiad (gan gynnwys Gwrthdaro o ran Cysylltiad)

Pwrpas:  I dderbyn unrhyw Datganiadau a chynghori’r Aeolodau yn unol a hynny

 

Dogfennau ychwanegol:

3.

Penodi Is-gadeirydd

Pwrpas:Penodi Is-gadeirydd a nodi bod y Cadeirydd a’r Is-gadeirydd, felly, wedi’u penodi fel Aelod a Dirprwy, yn y drefn honno, o'r Pwyllgor Cydlywodraethu ar gyfer Partneriaeth Bensiwn Cymru

 

Dogfennau ychwanegol:

4.

Cofnodion pdf icon PDF 125 KB

Pwrpas:  I gadarnhau, fel cofnod cywir gofnodion y cyfarfod ar 11 Chwefror 2020

Dogfennau ychwanegol:

ADRODDIADAU POLISI A STRATEGAETH I'W CYMERADWYO NEU EU TRAFOD

Dogfennau ychwanegol:

5.

Adroddiad Blynyddol a Chyfrifon Cronfa Bensiynau Clwyd 2019/20 pdf icon PDF 87 KB

Pwrpas:  Darparu Aelodau’r Pwyllgor ag Adroddiad Blynyddol a Chyfrifon Cronfa Bensiynau Clwyd ar gyfer eu cymeradwyo

 

Dogfennau ychwanegol:

6.

Diweddariad McCloud ac Ymateb i'r Ymgynghoriad pdf icon PDF 115 KB

Pwrpas: Rhoi’r wybodaeth ddiweddaraf i Aelodau’r Pwyllgor ar McCloud ac ymateb i’r ymgynghoriad drafft Cronfa Bensiynau Clwyd ar gyfer ei gymeradwyo.

Dogfennau ychwanegol:

7.

Diweddariad ar yr Economi a'r Farchnad a'r Strategaeth Fuddsoddi a Chrynodeb Rheolwyr pdf icon PDF 100 KB

Pwrpas:  Rhoi diweddariad i Aelodau’r Pwyllgor ar yr economi a’r farchnad a pherfformiad buddsoddi’r gronfa a rheolwyr y gronfa ar gyfer trafodaeth.

Dogfennau ychwanegol:

8.

Cyfuno Buddsoddiadau yng Nghymru pdf icon PDF 117 KB

Pwrpas: Rhoi diweddariad i Aelodau’r Pwyllgor ar gyfuno buddsoddiadau yng Nghymru ar gyfer trafodaeth.

Dogfennau ychwanegol:

EITEMAU I'W NODI YN UNIG

Dogfennau ychwanegol:

9.

Diweddariad Llywodraethu pdf icon PDF 157 KB

Pwrpas:  Rhoi diweddariad i Aelodau’r Pwyllgor ar faterion perthnasol i lywodraethu.

 

Dogfennau ychwanegol:

10.

Diweddariad Gweinyddu/ Cyfathrebu Pensiynau pdf icon PDF 154 KB

Pwrpas:  Rhoi diweddariad i Aelodau’r Pwyllgor ar faterion yn ymwneud â gweinyddu a chyfathrebu ar gyfer Cronfa Bensiynau Clwyd.

Dogfennau ychwanegol:

11.

Diweddariad ar Fuddsoddi ac Ariannu pdf icon PDF 158 KB

Pwrpas:  Darparu diweddariad i Aelodau'r Pwyllgor ar faterion buddsoddi ac ariannol Cronfa Bensiynau Clwyd.

 

Dogfennau ychwanegol:

12.

Diweddariad Cyllid a Llwybrau Cyrraedd Targed pdf icon PDF 122 KB

Pwrpas: Darparu diweddariad i Aelodau’r Pwyllgor ar gynnydd y sefyllfa ariannu a gwarchod rhag atebolrwydd fel rhan o'r strategaeth llwybr cyrraedd targed ar gyfer rheoli risgiau atebolrwydd.

 

Dogfennau ychwanegol: