Skip to Content
Hafan>
Preswyl > Y Cyngor a Democratiaeth > Canlyniadau'r Etholiad

Rhaglen

Lleoliad: Ystafell Bwyllgor Clwyd, Neuadd y Sir, Yr Wyddgrug CH7 6NA

Cyswllt: Sharon Thomas 01352 702324  E-bost: sharon.b.thomas@flintshire.gov.uk

Eitemau
Rhif eitem

1.

Ymddiheuriadau

I dderbyn unrhyw ymddiheuriadau.

2.

Datgan Cysylltiad (gan gynnwys Datganiadau Chwipio)

I dderbyn unrhyw ddatganiad o gysylltiad a chynghori’r Aelodau yn unol a hynny.

3.

Cofnodion pdf icon PDF 103 KB

I gadarnhau, fel cofnod cywir gofnodion y cyfarfod ar 5 Mehefin 2019.

4.

Datganiad Cyfrifon Drafft 2018/19 pdf icon PDF 116 KB

Cyflwyno Datganiad Cyfrifon drafft 2018/19 er gwybodaeth yr Aelodau yn unig ar hyn o bryd.

Dogfennau ychwanegol:

Item 4 - Statement of Accounts presentation pdf icon PDF 190 KB

5.

Gwybodaeth Ariannol Atodol i Ddatganiad Cyfrifon Drafft 2018/19 pdf icon PDF 159 KB

Darparu gwybodaeth ariannol atodol i’r Aelodau i gyd-fynd â’r datganiad cyfrifon drafft, yn unol â’r Rhybudd o Gynnig a gymeradwywyd yn flaenorol.

Dogfennau ychwanegol:

6.

Cyfrifon Drafft Cronfa Bensiwn Clwyd 2018/19 pdf icon PDF 153 KB

I'r Aelodau ystyried y cyfrifon er gwybodaeth.

Dogfennau ychwanegol:

7.

Adroddiad Blynyddol Rheoli’r Trysorlys 2018/19 a Diweddariad ar Reoli’r Trysorlys yn Chwarter 1 2019/20 pdf icon PDF 343 KB

Darparu adroddiad blynyddol Rheoli Trysorlys 2017/18 a'r diweddariad chwarterol cyntaf ar gyfer 2018/19 i’r Aelodau.

Dogfennau ychwanegol:

8.

Diweddariad rheoli risg pdf icon PDF 285 KB

Derbyn y wybodaeth ddiweddaraf am y camau gweithredu i leihau’r risgiau strategol o fewn Cynllun y Cyngor 2018/19.

Dogfennau ychwanegol:

 

Related Pages

Useful Websites

Useful Documents