Skip to Content
Hafan>
Preswyl > Y Cyngor a Democratiaeth > Canlyniadau'r Etholiad

Rhaglen

Lleoliad: Ystafell Bwyllgor Delyn, Neuadd y Sir, Yr Wyddgrug CH7 6NA

Cyswllt: Maureen Potter 01352 702322  E-bost: maureen.potter@flintshire.gov.uk

Eitemau
Rhif eitem

1.

Penodi Is-Gadeirydd

Pwrpas: Penodi Is-Gadeirydd ar gyfer y Pwyllgor.

 

 

2.

Ymddiheuriadau

Pwrpas: I derbyn unrhyw ymddiheuriadau.

 

 

3.

Datgan Cysylltiad (gan gynnwys Datganiadau Chwipio)

Pwrpas:I derbyn unrhyw ddatganiad o gysylltiad a chynghori’r Aelodau yn unol a hynny.

 

 

4.

Cofnodion pdf icon PDF 98 KB

Pwrpas:        I gadarnhau, fel cofnod cywir gofnodion y cyfarfod ar 26 Ebrill 2018.

 

5.

Ymestyn y cynllun Gofal yn Gyntaf i Gynghorwyr Sir pdf icon PDF 76 KB

Pwrpas: hysbysu’r pwyllgor o’r gwasanaeth Gofal Gyntaf sy’n cael ei ymestyn i ddarparu cefnogaeth i Aelodau

 

 

Dogfennau ychwanegol:

6.

Galw ceisiadau yn ystod y broses Cyllidebu pdf icon PDF 82 KB

Pwrpas:  Ystyried gosod unrhyw gyfyngiadau ar ddefnydd galw ceisiadau yn ystod y broses gosod cyllideb7.

Archwiliad a Throsolwg a'r Grwp Ymgysylltu Archwilio pdf icon PDF 76 KB

Pwrpas: hysbysu’r pwyllgor o drefniadau ar gyfer ymgysylltu rhwng Archwilio a Throsolwg a Swyddogaethau Archwilio.

8.

Diweddariadau Datblygiad i Aelodau pdf icon PDF 80 KB

Pwrpas: hysbysu’r pwyllgor o ddigwyddiadau datblygu aelodau diweddar, ac i ddod a mentrau newydd.

 

Related Pages

Useful Websites

Useful Documents