Skip to Content
Hafan>
Preswyl > Y Cyngor a Democratiaeth > Canlyniadau'r Etholiad

Rhaglen

Lleoliad: Ystafell Bwyllgor Delyn, Neuadd y Sir, Yr Wyddgrug CH7 6NA

Cyswllt: Maureen Potter 01352 702322  E-bost: maureen.potter@flintshire.gov.uk

Eitemau
Rhif eitem

1.

Penodi Cadeirydd

Penodi Cadeirydd ar gyfer y Pwyllgor

 

2.

Penodi Is-Gadeirydd

Pwrpas: Penodi Is-Gadeirydd ar gyfer y Pwyllgor.

 

3.

Ymddiheuriadau

Pwrpas: I derbyn unrhyw ymddiheuriadau.

 

 

4.

Datgan Cysylltiad (gan gynnwys Datganiadau Chwipio)

Pwrpas: I derbyn unrhyw ddatganiad o gysylltiad a chynghori’r Aelodau yn unol a hynny.

 

5.

Cofnodion pdf icon PDF 59 KB

Pwrpas:Cadarnhau fel cofnod cywir cofnodion cyfarfodydd y Pwyllgor Cyfansoddiad a’r Pwyllgor Gwasanaethau Democrataidd a gynhaliwyd ar 1 Chwefror 2017.

 

 

Dogfennau ychwanegol:

 

Related Pages

Useful Websites

Useful Documents