Skip to Content
Hafan>
Preswyl > Y Cyngor a Democratiaeth > Canlyniadau'r Etholiad

Agenda and minutes

Lleoliad: Ystafell Bwyllgor Delyn, Neuadd y Sir, Yr Wyddgrug CH7 6NA

Cyswllt: Maureen Potter 01352 702322  E-bost: maureen.potter@flintshire.gov.uk

Eitemau
Rhif eitem

1.

Penodi Cadeirydd

Penodi Cadeirydd ar gyfer y Pwyllgor

 

Cofnodion:

Gofynnwyd am enwebiadau ar gyfer Cadeirydd y Pwyllgor.

 

Enwebwyd y Cynghorydd Rita Johnson gan y Cynghorydd Ian Dunbar, ac eiliwyd hynny’n briodol.

 

Enwebwyd y Cynghorodd Clive Carver gan y Cynghorydd Jean Davies, ac fe eiliwyd hynny.

 

Ar ôl cynnal pleidlais penodwyd y Cynghorydd Rita Johnson yn Gadeirydd y Pwyllgor.

 

PENDERFYNWYD:

 

Penodi’r Cynghorydd Rita Johnson yn Gadeirydd y Pwyllgor.

 

(Cadeiriodd y Cynghorydd Rita Johnson weddill y cyfarfod)

 

2.

Penodi Is-Gadeirydd

Pwrpas: Penodi Is-Gadeirydd ar gyfer y Pwyllgor.

 

Cofnodion:

Enwebwyd y Cynghorydd Marion Bateman gan y Cynghorydd Joe Johnson, ac eiliwyd hynny’n briodol.

 

Enwebwyd y Cynghorodd Clive Carver gan y Cynghorydd Mike Peers, ac eiliwyd hynny.

 

Ar ôl cynnal pleidlais penodwyd y Cynghorydd Marion Bateman yn Is-gadeirydd y Pwyllgor.

 

PENDERFYNWYD:

 

Penodi’r Cynghorydd Marion Bateman yn Is-gadeirydd y Pwyllgor.

3.

Datgan Cysylltiad (gan gynnwys Datganiadau Chwipio)

Pwrpas: I derbyn unrhyw ddatganiad o gysylltiad a chynghori’r Aelodau yn unol a hynny.

 

Cofnodion:

Ni ddatganwyd unrhyw gysylltiad.

 

4.

Cofnodion pdf icon PDF 59 KB

Pwrpas:Cadarnhau fel cofnod cywir cofnodion cyfarfodydd y Pwyllgor Cyfansoddiad a’r Pwyllgor Gwasanaethau Democrataidd a gynhaliwyd ar 1 Chwefror 2017.

 

 

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

(i)         Cyflwynwyd cofnodion cyfarfod y Pwyllgor Cyfansoddiad a gynhaliwyd ar 1 Chwefror 2017.

 

(ii)        Cyflwynwyd cofnodion cyfarfod y Pwyllgor Gwasanaethau Democrataidd a gynhaliwyd ar 1 Chwefror 2017.

 

PENDERFYNWYD:

 

Cymeradwyo’r cofnodion fel cofnod cywir a’u llofnodi gan y Cadeirydd.

5.

Aelodau'r wasg a'r cyhoedd yn y cyfarfod

Cofnodion:

Nid oedd unrhyw aelod o’r wasg na’r cyhoedd yn bresennol. 

 

Related Pages

Useful Websites

Useful Documents