Skip to Content
Hafan>
Preswyl > Y Cyngor a Democratiaeth > Canlyniadau'r Etholiad

Rhaglen

Lleoliad: Siambr y Cyngor, Neuadd y Sir, Yr Wyddgrug CH7 6NA

Cyswllt: Maureen Potter 01352 702322  E-bost: maureen.potter@flintshire.gov.uk

Media

Eitemau
Rhif eitem

1.

Ymddiheuriadau

Dogfennau ychwanegol:

2.

Datgan Cysylltiad

Dogfennau ychwanegol:

3.

Sylwadau Hwyr

Dogfennau ychwanegol:

late observations 04.03.20 pdf icon PDF 115 KB

Dogfennau ychwanegol:

4.

Cofnodion pdf icon PDF 73 KB

Dogfennau ychwanegol:

5.

Eitemau i'w gohirio

Dogfennau ychwanegol:

6.

ADRODDIAD Y PRIF SWYDDOG (CYNLLUNIO, AMGYLCHEDD AC ECONOMI)

Mae adroddiad y Prif Swyddog (Cynllunio, Amgylchedd ac Economi) yn amgaeedig.

 

 

Dogfennau ychwanegol:

ADRODDIAD Y PRIF SWYDDOG (CYNLLUNIO, AMGYLCHEDD AC ECONOMI) AR GYFER Y PYLLGOR CYNLLUNIO 4 MAWRTH 2020

 

Ceisiadau sy'n cael eu hadrodd er penderfyniad (A= adroddiad er cymeradwyaeth, R= adroddiad er gwrthodiad)

Dogfennau ychwanegol:

6.1

060253 - A - Cais Llawn - Newid defnydd i 3 fflat yn 15 - 17 Ffordd yr Wyddgrug, Bwcle. pdf icon PDF 81 KB

As in report.

Dogfennau ychwanegol:

6.2

060357 - A - Newid defnydd tir i ddefnydd marchogaeth, codi stablau a llochesi yn y cae yn ôl-weithredol a chodi ysgubor arfaethedig yn Hyfrydle, Marian, Trelawnyd. pdf icon PDF 92 KB

As in report.

Dogfennau ychwanegol:

6.3

060411 - A - Cais i gymeradwyo materion a gadwyd yn ôl yn dilyn caniatâd amlinellol (056540) yng nghyn Safle Corus Garden City, Garden City. pdf icon PDF 177 KB

As in report.

Dogfennau ychwanegol:

Materion Cyffredinol

Dogfennau ychwanegol:

6.4

Adroddiad Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru. pdf icon PDF 61 KB

As in report.

Dogfennau ychwanegol:

 

Related Pages

Useful Websites

Useful Documents