Skip to Content
Hafan>
Preswyl > Y Cyngor a Democratiaeth > Canlyniadau'r Etholiad

Rhaglen

Lleoliad: Siambr y Cyngor, Neuadd y Sir, Yr Wyddgrug CH7 6NA

Cyswllt: Nicola Gittins 01352 702345  E-bost: nicola.gittins@flintshire.gov.uk

Media

Eitemau
Rhif eitem

1.

Ymddiheuriadau

Dogfennau ychwanegol:

2.

Datgan Cysylltiad

Dogfennau ychwanegol:

3.

Sylwadau Hwyr

Dogfennau ychwanegol:

Sylwadau Hwyr pdf icon PDF 117 KB

Dogfennau ychwanegol:

4.

Cofnodion pdf icon PDF 141 KB

Pwrpas:         I gadarnhau, fel cofnod cywir gofnodion y cyfarfod ar 26 Mehefin.

Dogfennau ychwanegol:

5.

Eitemau i'w gohirio

Dogfennau ychwanegol:

6.

Adroddiadau'r Prif Swyddog (Cynllunio A'R Amgylchedd)

Mae adroddiad y Prif Swyddog (Cynllunio, Amgylchedd ac Economi) yn amgaeedig.

Dogfennau ychwanegol:

ADRODDIA Y PRIF SWYDDOG (CYNLLUNIO, AMGYLCHEDD AC ECONOMI) AR GYFER Y PYLLGOR CYNLLUNI 24 GORFFENNAF 2019

Ceisiadau sy'n cael eu hadrodd er penderfyniad (A= adroddiad er cymeradwyaeth, R= adroddiad er gwrthodiad)

Dogfennau ychwanegol:

6.1

059421 - Cais Llawn - Codi 23 o randai a gwaith cysylltiedig yng Ngwesty Bryn Awel, Ffordd Dinbych, Yr Wyddgrug pdf icon PDF 207 KB

As in report.

Dogfennau ychwanegol:

6.2

053325 - Cais Amlinellol ar gyfer codi 10 o anheddau yn Siglan Uchaf, Ffordd Rhuthun, Gwernymynydd pdf icon PDF 284 KB

As in report

Dogfennau ychwanegol:

6.3

058561 - Cais cynllunio ôl-weithredol i gadw 4 colofn golau ac unedau goleuo cysylltiedig ac 1 uned oleuo ar y rhwystr uchder cerbydau, yn Nepo Thomas Plant Hire, Llwybr Hir, Caerwys pdf icon PDF 127 KB

As in Report.

Dogfennau ychwanegol:

6.4

056875 - Materion Cyffredinol - Cais Llawn - Estyniad i ddarparu storfa mewn cysylltiad â'r defnydd cyfreithlon presennol yn Marcher Court, Sealand Road, Sealand pdf icon PDF 77 KB

As in report.

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad am Apêl

Dogfennau ychwanegol:

6.5

059344 - Apêl gan Mr I. Parry yn erbyn penderfyniad Cyngor Sir y Fflint i wrthod caniatâd cynllunio i adeiladu estyniad deulawr yn yr ochr/cefn gydag estyniad dros y garej yn 16 Springfield Close, Cei Connah - GWRTHODWYD pdf icon PDF 146 KB

As in report

Dogfennau ychwanegol:

6.6

058516 - Apêl gan Mr. S. Metcalf yn erbyn penderfyniad Cyngor Sir y Fflint i wrthod caniatâd cynllunio ar gyfer trawsnewid capel nad yw'n cael ei ddefnyddio i 2 annedd a chodi 1 annedd ar wahân yn Nh?'r Offeiriad Catholig, Brunswick Road, Bwcle - WEDI EI GANIATÁU pdf icon PDF 135 KB

As in report.

Dogfennau ychwanegol:

6.7

058212 - Apêl gan Lingfield Homes a Property Development Limited yn erbyn methiant Cyngor Sir y Fflint i allu rhoi hysbysiad o fewn y cyfnod penodedig am benderfyniad ar gyfer cais amlinellol am ddatblygiad preswyl, gan gynnwys mynediad, man agored a'r holl waith cysylltiedig yn Woodside Cottages, Bank Lane, Drury, Bwcle -
WEDI EI GANIATAU pdf icon PDF 159 KB

As in report.

Dogfennau ychwanegol:

 

Related Pages

Useful Websites

Useful Documents