Skip to Content
Hafan>
Preswyl > Y Cyngor a Democratiaeth > Canlyniadau'r Etholiad

Rhaglen

Lleoliad: Ystafell Bwyllgor Delyn, Neuadd y Sir, Yr Wyddgrug CH7 6NA

Cyswllt: Maureen Potter 01352 702322  E-bost: maureen.potter@flintshire.gov.uk

Eitemau
Rhif eitem

1.

Ymddiheuriadau

Pwrpas:        I dderbyn unrhiw ymddiheuriadau.

2.

Datgan Cysylltiad (gan gynnwys Datganiadau Chwipio)

Pwrpas:        I dderbyn unrhyw ddatganiad o gysylltiad a chynghori’r Aelodau yn unol a hynny.

3.

Cofnodion pdf icon PDF 71 KB

Pwrpas:        I gadarnhau, fel cofnod cywir gofnodion y cyfarfodydd ar 27 Ionawr 2020.

4.

Diweddariad ar y Model Darpariaeth Amgen (Diwrnod Anableddau Dysgu Gofal Cymdeithasol a’r Gwasanaeth Cyfleoedd Gwaith) pdf icon PDF 146 KB

Pwrpas:        I ddarparu’r wybodaeth ddiweddaraf ar ganolfan ddydd Hwb Cyfle sydd newydd ei hadeiladu a’i hagor ac i roi’r wybodaeth ddiweddaraf i’r Pwyllgor mewn perthynas â threfniadau gweithio mewn partneriaeth gyda HFT.

5.

Rhaglen Gwaith I’r Dyfodol a Olrhain Gweithred pdf icon PDF 81 KB

Pwrpas:        I Ystyried y flaenraglen waith Pwyllgor Trosolwg & Chraffu Newid Sefydliadol a rhoi gwybodaeth i’r Pwyllgor o’r cynnydd yn erbyn camau gweithredu o’r cyfarfod blaenorol.

Dogfennau ychwanegol:

6.

Adroddiad Monitro Chwarter 3 Cynllun y Cyngor ar gyfer 2019/20 pdf icon PDF 124 KB

Pwrpas:        Adolygu’r cynnydd wrth gyflawni gweithgareddau, lefelau perfformiad a lefelau risg presennol fel y nodwyd yng Nghynllun y Cyngor 2019/20

Dogfennau ychwanegol:

Deddf Llywodraeth Leol (Mynediad i Wybodaeth) 1985 - Ystyried gwahardd y wasg a'r cyhoedd

Mae'r adroddiad yn cynnwys gwybodaeth am faterion busnes y contractwr, ac mae’r budd cyhoeddus o beidio â rhannu’r wybodaeth honno yn fwy na’r budd cyhoeddus o’i datgelu.

7.

Cynllun Busnes NEWydd

Pwrpas:        Cyflwyno cynllun busnes tair blynedd NEWydd (2020/21 I 2022/23) ar gyfer ei ystyried, adolygu a’i gefnogi.

Diweddariad ar y Model Darpariaeth Amgen (Diwrnod Anableddau Dysgu Gofal Cymdeithasol a’r Gwasanaeth Cyfleoedd Gwaith) (Atodiad Cyfrinachol I Eitem Agenda Rhif 4)

 

Related Pages

Useful Websites

Useful Documents