Skip to Content
Hafan>
Preswyl > Y Cyngor a Democratiaeth > Canlyniadau'r Etholiad

Rhaglen

Lleoliad: Ystafell Bwyllgor Delyn, Neuadd y Sir, Yr Wyddgrug CH7 6NA

Cyswllt: Janet Kelly 01352 702301  E-bost: janet_kelly@flintshire.gov.uk

Eitemau
Rhif eitem

1.

Ymddiheuriadau

Pwrpas:        I dderbyn unrhyw ymddiheuriadau.

2.

Datgan Cysylltiad (gan gynnwys Datganiadau Chwipio)

Pwrpas:        I dderbyn unrhyw ddatganiad o gysylltiad a chynghori’r Aelodau yn unol a hynny.

3.

Cofnodion pdf icon PDF 97 KB

Pwrpas:        Cadarnhau cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 20 Rhagfyr, 2019.

 

4.

Rhaglen Gwaith I'r Dyfodol a Olrhain Gweithred pdf icon PDF 82 KB

Pwrpas:        I Ystyried y flaenraglen waith Pwyllgor Trosolwg & Chraffu Addysg ac Ieuenctid a rhoi gwybodaeth i’r Pwyllgor o’r cynnydd yn erbyn camau gweithredu o’r cyfarfod blaenorol.

Dogfennau ychwanegol:

5.

Deddf Anghenion Dysgu Ychwanegol a’r Tribiwnlys Addysg (Cymru) 2018 pdf icon PDF 132 KB

Pwrpas:        Rhoi’r wybodaeth ddiweddaraf i aelodau ar gynllun gweithredu’r Awdurdod ac unrhyw ddiweddariadau cenedlaethol/rhanbarthol.

 

6.

Presenoldeb Ysgol pdf icon PDF 94 KB

Pwrpas:        Darparu adroddiad i’r Aelodau ar bresenoldeb ysgolion cynradd ac uwchradd ar gyfer 2018-19.

Dogfennau ychwanegol:

 

Related Pages

Useful Websites

Useful Documents