Skip to Content
Hafan>
Preswyl > Y Cyngor a Democratiaeth > Canlyniadau'r Etholiad

Rhaglen

Lleoliad: Ystafell Bwyllgor Delyn, Neuadd y Sir, Yr Wyddgrug CH7 6NA

Cyswllt: Maureen Potter 01352 702322  E-bost: maureen.potter@flintshire.gov.uk

Eitemau
Rhif eitem

1.

Ymddiheuriadau

Pwrpas:        I dderbyn unrhyw ymddiheuriadau.

 

2.

Datgan Cysylltiad (gan gynnwys Datganiadau Chwipio)

Pwrpas:        I dderbyn unrhyw ddatganiad o gysylltiad a chynghori’r Aelodau yn unol a hynny.

 

3.

Cofnodion pdf icon PDF 75 KB

Pwrpas:        I gadarnhau, fel cofnod cywir gofnodion y cyfarfodydd ar 1 Tachwedd  2018.

 

 

 

4.

Trosolwg Polisi Derbyn Ysgol pdf icon PDF 98 KB

Pwrpas:        Darparu aelodau â throsolwg o’r polisi a'r wybodaeth ddiweddaraf o ran niferoedd

Dogfennau ychwanegol:

5.

Moderneiddio Ysgolion pdf icon PDF 125 KB

Pwrpas:        Diweddaru Aelodau ar gynnydd Moderneiddio Ysgolion

6.

Cynllun y Cyngor 2018/19 - Monitro Canol blwyddyn pdf icon PDF 129 KB

Pwrpas:        Adolygu’r cynnydd wrth gyflawni gweithgareddau, lefelau perfformiad a lefelau risg presennol fel y nodwyd yng Nghynllun y Cyngor 2018/19.

Dogfennau ychwanegol:

7.

Rhaglen Gwaith i'r Dyfodol pdf icon PDF 72 KB

Pwrpas:        Ystyried y flaenraglen waith Pwyllgor Craffu & Trosolwg ieuenctid & Addysg

 

Dogfennau ychwanegol:

 

Related Pages

Useful Websites

Useful Documents