Rhaglen

Lleoliad: Cyfarfod mynychu o bell

Cyswllt: Ceri Shotton 01352 702305  E-bost: ceri.shotton@flintshire.gov.uk

Media

Eitemau
Rhif eitem

1.

Ymddiheuriadau

Pwrpas:        I dderbyn unrhyw ymddiheuriadau.

Dogfennau ychwanegol:

2.

Datgan Cysylltiad (gan gynnwys Datganiadau Chwipio)

Pwrpas:        I dderbyn unrhyw ddatganiad o gysylltiad a chynghori’r Aelodau yn unol a hynny.

Dogfennau ychwanegol:

3.

Cofnodion pdf icon PDF 97 KB

Pwrpas:        I gadarnhau, fel cofnod cywir gofnodion y cyfarfodydd ar 11 Mawrth 2020.

Dogfennau ychwanegol:

4.

Ffioedd Gwresogi Ardaloedd Cymunedol 2020/21 pdf icon PDF 90 KB

Pwrpas:        Ystyried y ffioedd gwresogi arfaethedig mewn eiddo’r cyngor gyda systemau gwresogi ardaloedd cymunedol ar gyfer 2020/21 cyn cael cymeradwyaeth y Cabinet.

Dogfennau ychwanegol:

5.

Incwm Rhent Tai pdf icon PDF 155 KB

Pwrpas:        Rhoi’r newyddion diweddaraf i aelodau am ddadansoddiad ôl-ddyledion rhent.

Dogfennau ychwanegol:

Housing Rent Income presentation pdf icon PDF 247 KB

Dogfennau ychwanegol: