Skip to Content
Hafan>
Preswyl > Y Cyngor a Democratiaeth > Canlyniadau'r Etholiad

Rhaglen

Lleoliad: Ystafell Bwyllgor Delyn, Neuadd y Sir, Yr Wyddgrug CH7 6NA

Cyswllt: Sharon Thomas 01352 702324  E-bost: sharon.b.thomas@flintshire.gov.uk

Eitemau
Rhif eitem

1.

Ymddiheuriadau

Pwrpas:        I dderbyn unrhyw ymddiheuriadau.

2.

Datgan Cysylltiad (gan gynnwys Datganiadau Chwipio)

Pwrpas:        I dderbyn unrhyw ddatganiad o gysylltiad a chynghori’r Aelodau yn unol a hynny.

3.

Cofnodion pdf icon PDF 95 KB

Pwrpas:        I gadarnhau, fel cofnod cywir gofnodion y cyfarfod ar 22 Ionawr 2020.

4.

Rhaglen Gwaith I’r Dyfodol a Olrhain Gweithred pdf icon PDF 82 KB

Pwrpas:        I Ystyried y flaenraglen waith Pwyllgor Trosolwg & Chraffu Cymunedau a Menter a rhoi gwybodaeth i’r Pwyllgor o’r cynnydd yn erbyn camau gweithredu o’r cyfarfod blaenorol.

Dogfennau ychwanegol:

5.

Polisi Rheoli Tenantiaeth pdf icon PDF 99 KB

Pwrpas:        Ystyried y Polisi Rheoli Tenantiaeth sy’n cynnwys hawl y tenant i olyniaeth.

Dogfennau ychwanegol:

6.

Y Diweddaraf ar Adfywio Canol Trefi pdf icon PDF 187 KB

Pwrpas:        Rhoi’r diweddaraf i aelodau ar y dulliau i adfywio canol trefi.

7.

Y diweddaraf ar Sir y Fflint mewn Busnes pdf icon PDF 99 KB

Pwrpas:        Rhoi’r diweddaraf i aelodau ar y gwaith ar dîm datblygu busnes y Cyngor ac yn arbennig ar y rhaglen digwyddiadau Sir y Fflint mewn Busnes.

8.

Adroddiad Monitro Chwarter 3 Cynllun y Cyngor ar gyfer 2019/20 pdf icon PDF 136 KB

Pwrpas:        Adolygu’r cynnydd wrth gyflawni gweithgareddau, lefelau perfformiad a lefelau risg presennol fel y nodwyd yng Nghynllun y Cyngor 2019/20.

Dogfennau ychwanegol:

 

Related Pages

Useful Websites

Useful Documents