Skip to Content
Hafan>
Preswyl > Y Cyngor a Democratiaeth > Canlyniadau'r Etholiad

Rhaglen

Lleoliad: Ystafell Bwyllgor Delyn, Neuadd y Sir, Yr Wyddgrug CH7 6NA

Cyswllt: Maureen Potter 01352 702322  E-bost: maureen.potter@flintshire.gov.uk

Eitemau
Rhif eitem

1.

Ymddiheuriadau

Pwrpas:        I dderbyn unrhyw ymddiheuriadau.

 

2.

Datgan Cysylltiad (gan gynnwys Datganiadau Chwipio)

Pwrpas:        I dderbyn unrhyw ddatganiad o gysylltiad a chynghori’r Aelodau yn unol a hynny.

 

3.

Cofnodion pdf icon PDF 73 KB

Pwrpas:        I gadarnhau, fel cofnod cywir gofnodion y cyfarfod ar 13 Mawrth 2019.

 

 

 

4.

Adfywio Canol Trefi pdf icon PDF 96 KB

Pwrpas:        Amlinellu ymdriniaeth y dyfodol o ran adfywio Canol Trefi yn y Sir.

5.

Datblygu Cysylltedd Digidol pdf icon PDF 92 KB

Pwrpas:        Rhoi diweddariad i Aelodau’r Pwyllgor ar ddatblygiad isadeiledd digidol yng Ngogledd Cymru a Sir y Fflint.

Dogfennau ychwanegol:

6.

Rhaglen Gwaith i'r Dyfodol pdf icon PDF 71 KB

Pwrpas:        Ystyried y flaenraglen waith Pwyllgor Craffu & Trosolwg menter & cymunedol.

Dogfennau ychwanegol:

Deddf Llywodraeth Leol (Mynediad i Wybodaeth) 1985 - Ystyried gwahardd y wasg a'r cyhoedd

7.

Cynllun Busnes Cartrefi Gogledd Ddwyrain Cymru 2019/2048

Pwrpas:        I ystyried Cynllun Busnes Cartrefi Gogledd Ddwyrain Cymru 2019/2048.

 

Related Pages

Useful Websites

Useful Documents