Skip to Content
Hafan>
Preswyl > Y Cyngor a Democratiaeth > Canlyniadau'r Etholiad

Rhaglen

Lleoliad: Ystafell Bwyllgor Delyn, Neuadd y Sir, Yr Wyddgrug CH7 6NA

Cyswllt: Janet Kelly 01352 702301  E-bost: janet_kelly@flintshire.gov.uk

Eitemau
Rhif eitem

1.

Ymddiheuriadau

I derbyn unrhyw ymddiheuriadau

2.

Datgan Cysylltiad (gan gynnwys Gwrthdaro o ran Cysylltiad)

I dderbyn unrhyw Datganiadau a chynghori’r Aeolodau yn unol a hynny.

3.

Cofnodion pdf icon PDF 102 KB

Cadarnhau cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 28 Tachwedd 2019 fel cofnod cywir.

 

ADRODDIADAU STRATEGAETH A PHOLISI

4.

Datganiad ar y Strategaeth Fuddsoddi, yn cynnwys y Polisi Buddsoddi Cyfrifol pdf icon PDF 100 KB

CyflwynoDatganiad ar y Strategaeth Fuddsoddi i’r aelodau (yn cynnwys y Polisi Buddsoddi Cyfrifol) er cymeradwyaeth

Dogfennau ychwanegol:

5.

Diweddariad ar y Prisiad Actiwaraidd a'r Datganiad ar y Strategaeth Ariannu. pdf icon PDF 111 KB

Cyflwynodiweddariad ar y Prisiad Actiwaraidd a’r Datganiad ar y Strategaeth Ariannu i’r aelodau er cymeradwyaeth.

Dogfennau ychwanegol:

ADRODDIADAU MONITRO

6.

Diweddariad Cyllid A Llwybrau Cyrraedd Targed pdf icon PDF 129 KB

Rhoi diweddariad i Aelodau’r Pwyllgor ar gynnydd y Strategaeth Rheoli Arian Parod a Risg

 

Dogfennau ychwanegol:

7.

Cyfuno buddsoddiadau yng nghymru pdf icon PDF 104 KB

DiweddaruAelodau’r Pwyllgor ar weithredu Cyfuno Buddsoddiadau yng.

Dogfennau ychwanegol:

8.

Diweddariad Llywodraethu pdf icon PDF 140 KB

Rhoidiweddariad ac argymhellion ar faterion perthnasol i lywodraethu i Aelodau’r Pwyllgor.

 

Dogfennau ychwanegol:

9.

Diweddariad Gweinyddu/Cyfathrebu Pensiwn pdf icon PDF 151 KB

Rhoidiweddariad ar faterion gweinyddu a chyfathrebu cysylltiedig â Chronfa Bensiwn Clwyd i Aelodau’r Pwyllgor.

 

Dogfennau ychwanegol:

10.

Diweddariad Buddsoddi ac Ariannol pdf icon PDF 99 KB

Darparudiweddariad i Aelodau'r Pwyllgor ar faterion buddsoddi ac ariannol Cronfa Bensiynau Clwyd.

Dogfennau ychwanegol:

11.

Diweddariad ar yr economi a'r farchnad a y strategaeth Fuddsoddi a chrynodeb gan y rheolwr pdf icon PDF 102 KB

DiweddaruAelodau’r Pwyllgor ar yr economi a’r farchnad a pherfformiad Strategaethfuddsoddi'r gronfa a Rheolwyr Cronfa.

 

Dogfennau ychwanegol:

 

Related Pages

Useful Websites

Useful Documents