Skip to Content
Hafan>
Preswyl > Y Cyngor a Democratiaeth > Canlyniadau'r Etholiad

Rhaglen

Lleoliad: Ystafell Bwyllgor Delyn, Neuadd y Sir, Yr Wyddgrug CH7 6NA

Cyswllt: Janet Kelly 01352 702301  E-bost: janet_kelly@flintshire.gov.uk

Eitemau
Rhif eitem

1.

Ymddiheuriadau

I derbyn unrhyw ymddiheuriadau.

2.

Datgan Cysylltiad (gan gynnwys Gwrthdaro o ran Cysylltiad)

I dderbyn unrhyw Datganiadau a chynghori’r Aeolodau yn unol a hynny.

 

3.

Cofnodion pdf icon PDF 273 KB

Cadarnhaucofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 12 Mehefin 2019 fel cofnod cywir.

ADRODDIADAU STRATEGAETH A PHOLISI

4.

Datganiad Strategaeth Cyllido pdf icon PDF 209 KB

Cyflwyno’r Datganiad Strategaeth Cyllid drafft i Aelodau’r Pwyllgor ei ystyried, adolygu a’i gymeradwyo ar gyfer ymgynghoriad gyda Chyflogwyr.

Dogfennau ychwanegol:

5.

Polisi Buddsoddiad Cyfrifol pdf icon PDF 149 KB

Trafod datblygu Polisi Buddsoddiad Cyfrifol y Gronfa ac ystyried Buddsoddiad Cyfrifol Partneriaeth Pensiwn Cymru.

Dogfennau ychwanegol:

ADRODDIADAU MONITRO

6.

Diweddariad Llywodraethu pdf icon PDF 239 KB

Darparu diweddariad i Aelodau’r Pwyllgor ar faterion perthnasol i lywodraethu.

Dogfennau ychwanegol:

7.

Diweddariad Cynllun Pensiwn Llywodraeth Leol pdf icon PDF 192 KB

Diweddariad Cynllun Pensiwn Llywodraeth Leol.

Dogfennau ychwanegol:

8.

Diweddariad Gweinyddu/Cyfathrebu Pensiwn pdf icon PDF 253 KB

Rhoi diweddariad i Aelodau Pwyllgor ar faterion yn ymwneud â gweinyddu a chyfathrebu ar gyfer Cronfa Bensiynau Clwyd ac i gytuno ar newidiadau i’r Cynllun Busnes.

Dogfennau ychwanegol:

9.

Diweddariad Cyllid a Llwybr Cyrraedd Targed pdf icon PDF 190 KB

Diweddaru Aelodau’r Pwyllgor ar gynnydd sefyllfa ariannol a gwarchod rhag atebolrwydd fel rhan o’r strategaeth llwybr cyrraedd targed ar gyfer rheoli risgiau atebolrwydd.

 

Dogfennau ychwanegol:

10.

Diweddariad Buddsoddi a Chyllid pdf icon PDF 181 KB

Darparu diweddariad i Aelodau'r Pwyllgor ar faterion buddsoddi ac ariannol Cronfa Bensiynau Clwyd.

Dogfennau ychwanegol:

11.

Cyfuno Buddsoddiadau yng Nghymru pdf icon PDF 181 KB

Diweddaru Aelodau’r Pwyllgor ar weithredu Cyfuno Buddsoddiadau yng Nghymru.

Dogfennau ychwanegol:

12.

Diweddariad ar yr Economi a'r Farchnad a y Strategaeth Fuddsoddi a Chrynodeb gan y Rheolwr pdf icon PDF 180 KB

Diweddaru Aelodau’r Pwyllgor ar yr economi a’r farchnad a pherfformiad strategaeth fuddsoddi'r gronfa a Rheolwyr Cronfa.

Dogfennau ychwanegol:

 

Related Pages

Useful Websites

Useful Documents