Skip to Content
Hafan>
Preswyl > Y Cyngor a Democratiaeth > Canlyniadau'r Etholiad

Rhaglen

Lleoliad: Ystafell Bwyllgor Delyn, Neuadd y Sir, Yr Wyddgrug CH7 6NA

Cyswllt: Maureen Potter 01352 702321  E-bost: maureen.potter@flintshire.gov.uk

Eitemau
Rhif eitem

1.

Ymddiheuriadau

I derbyn unrhyw ymddiheuriadau

 

2.

Datgan Cysylltiad (gan gynnwys Gwrthdaro o ran Cysylltiad)

I dderbyn unrhyw Datganiadau a chynghori’r Aeolodau yn unol a hynny

 

3.

Cofnodion pdf icon PDF 129 KB

I gadarnhau, fel cofnod cywir gofnodion y cyfarfod ar  20 Chwefror 2019

 

GWEINYDDU A CHYFATHREBU

4.

Hyfforddiant Gweinyddu pdf icon PDF 105 KB

Darparu trosolwg i Aelodau’r Pwyllgor o fuddion y cynllun, sut y mae’r rhain yn cael eu darparu a rôl y Pwyllgor a’r Bwrdd i fonitro hyn.           

Dogfennau ychwanegol:

BUDDSODDI AC ARIANNU

5.

Buddsoddiadau Cyfrifol pdf icon PDF 89 KB

Diweddaru Aelodau’r Pwyllgor ar y Polisi Buddsoddiadau Cyfrifol presennol ac ystyried cyfleoedd eraill i ddatblygu’r Polisi gan gynnwys fel rhan o Bartneriaeth Pensiwn Cymru.

 

GWEINYDDU A CHYFATHREBU

6.

Mater tâl am ofal cyflogwyr pdf icon PDF 106 KB

i roi diweddariad i'r Aelodau'r Pwyllgor ar y prosiect hwn.

 

Related Pages

Useful Websites

Useful Documents