Skip to Content
Hafan>
Preswyl > Y Cyngor a Democratiaeth > Canlyniadau'r Etholiad

Rhaglen

Lleoliad: Ystafell Bwyllgor Delyn, Neuadd y Sir, Yr Wyddgrug CH7 6NA

Cyswllt: Maureen Potter 01352 702321  E-bost: maureen.potter@flintshire.gov.uk

Eitemau
Rhif eitem

1.

Ymddiheuriadau

I derbyn unrhyw ymddiheuriadau.

2.

Datgan Cysylltiad (gan gynnwys Gwrthdaro o ran Cysylltiad)

I dderbyn unrhyw Datganiadau a chynghori’r Aeolodau yn unol a hynny.

3.

Cofnodion pdf icon PDF 120 KB

Pwrpas:       I gadarnhau, fel cofnod cywir gofnodion y cyfarfod ar 28                                Tachwedd 2018.

LLYWODRAETHU

4.

Cynllun Busnes 2019/20 i 2021/22 pdf icon PDF 81 KB

I ddarparu Cynllun Busnes i Aelodau’r Pwyllgor i’w gymeradwyo.

Dogfennau ychwanegol:

5.

Cyfuno Buddsoddiadau yng Nghymru pdf icon PDF 96 KB

Diweddaru Aelodau’r Pwyllgor ar weithredu Cyfuno Buddsoddiadau yng Nghymru ac i gytuno ar yr ymateb i ymgynghoriad MHCLG ar Ganllawiau Statudol ar Gyfuno Asedau.

Dogfennau ychwanegol:

6.

Diweddariad Llywodraethu pdf icon PDF 146 KB

I ddarparu’r diweddaraf i Aelodau’r Pwyllgor ar faterion yn ymwneud â llywodraethu ac i gytuno ar yr ymateb i ymgynghoriad MHCLG ar y Fargen Degcryfhau amddiffyniad pensiwn.

Dogfennau ychwanegol:

GWEINYDDU A CHYFATHREBU

7.

Diweddariad Cynllun Pensiwn Llywodraeth Leol pdf icon PDF 104 KB

Darparu Aelodau’r Pwyllgor gyda materion cyfredol sy’n effeithio rheolaeth Cynllun Pensiwn Llywodraeth Leol.

Dogfennau ychwanegol:

8.

Diweddariad Gweinyddu/Cyfathrebu Pensiwn pdf icon PDF 122 KB

Rhoi diweddariad i Aelodau’r Pwyllgor ar faterion gweinyddu a chyfathrebu ar gyfer Cronfa Bensiynau Clwyd.

Dogfennau ychwanegol:

BUDDSODDI AC ARIANNU

9.

Diweddariad Buddsoddi a Chyllid pdf icon PDF 113 KB

Darparu diweddariad i Aelodau'r Pwyllgor ar faterion buddsoddi ac ariannol Cronfa Bensiynau Clwyd.

 

Dogfennau ychwanegol:

10.

Diweddariad ar yr Economi a'r Farchnad pdf icon PDF 91 KB

Diweddaru Aelodau’r Pwyllgor ar yr economi a’r farchnad.

Dogfennau ychwanegol:

11.

Y Strategaeth Fuddsoddi a Chrynodeb gan y Rheolwr pdf icon PDF 87 KB

Diweddaru Aelodau’r Pwyllgor ar berfformiad strategaeth buddsoddi’r gronfa a Rheolwyr Cronfa

Dogfennau ychwanegol:

12.

Funding and Flight Path Update pdf icon PDF 111 KB

Diweddaru Aelodau’r Pwyllgor ar gynnydd sefyllfa ariannol a gwarchod rhag atebolrwydd fel rhan o’r strategaeth llwybr cyrraedd targed ar gyfer rheoli risgiau atebolrwydd.

Dogfennau ychwanegol:

Deddf Llywodraeth Leol (Mynediad i Wybodaeth) 1985 - Ystyried gwahardd y wasg a'r cyhoedd

GWEINYDDU A CHYFATHREBU

13.

Mater tâl am ofal cyflogwyr (PART 2)

Rhoi manylion i Aelodau’r Pwyllgor am dordyletswydd posib yn ymwneud ag un Gweithiwr penodol.

BUDDSODDI AC ARIANNU

14.

Penodi Darparwr Actiwaraidd a Budd-Daliadau (PART 2)

Darparu proses i Aelodau’r Pwyllgor a gynhaliwyd i gaffael gwasanaethau darparwr Actiwaraidd a Budd-daliadau a chymeradwyo penodiad y Darparwr hwnnw

 

Related Pages

Useful Websites

Useful Documents