Skip to Content
Hafan>
Preswyl > Y Cyngor a Democratiaeth > Canlyniadau'r Etholiad

Rhaglen

Lleoliad: Ystafell Bwyllgor Clwyd, Neuadd y Sir, Yr Wyddgrug CH7 6NA

Cyswllt: Sharon Thomas / 01352 702324  E-bost: sharon.b.thomas@flintshire.gov.uk

Eitemau
Rhif eitem

1.

Ymddiheuriadau

Pwrpas:        I dderbynunrhyw ymddiheuriadau.

2.

Cofnodion pdf icon PDF 78 KB

Pwrpas:        I gadarnhau, fel cofnod cywir gofnodion y cyfarfod arChwefror 2020.

3.

Datgan Cysylltiad (gan gynnwys Datganiadau Chwipio)

Pwrpas:        I dderbyn unrhyw ddatganiad o gysylltiad a chynghori’r Aelodau yn unol a hynny.

4.

Goddefebau

Pwrpas:        Derbyn unrhyw geisiadau am oddefebau.

Byddaelodau'r wasg / y cyhoedd yn gallu aros yn yr ystafell tra bydd cais am ryddhad yn cael ei gyflwyno i'r Pwyllgor a bydd yn gallu dychwelyd i glywed penderfyniad y Pwyllgor. Fodd bynnag, o dan Baragraff 18C Atodlen 12A Deddf Llywodraeth Leol 1972 bydd y Pwyllgor yn gwahardd y wasg a'r cyhoedd o'r cyfarfod tra bydd yn ystyried unrhyw gais am ryddhad.

5.

Adolygu Protocol Aelodau / Swyddogion pdf icon PDF 92 KB

Pwrpas:        Ystyried diwygio'r Protocol Aelodau / Swyddogion fel rhan o adolygiad parhaus y Pwyllgor o’r Cyfansoddiad.

Dogfennau ychwanegol:

6.

Is-bwyllgor y Pwyllgor Safonau pdf icon PDF 78 KB

Pwrpas:        I ystyried sefydlu is-bwyllgor y Pwyllgor Safonau i fynd i'r afael â cheisiadau brys am oddefebau sy'n codi rhwng cyfarfodydd y Pwyllgor a drefnwyd.

7.

Rhaglen Gwaith i'r Dyfodol pdf icon PDF 64 KB

Pwrpas:        Er mwyn i’r Pwyllgor ystyried testunau i’w cynnwys ar y Rhaglen Gwaith i'r Dyfodol.

 

Related Pages

Useful Websites

Useful Documents