Skip to Content
Hafan>
Preswyl > Y Cyngor a Democratiaeth > Canlyniadau'r Etholiad

Rhaglen

Lleoliad: Ystafell Bwyllgor Clwyd, Neuadd y Sir, Yr Wyddgrug CH7 6NA

Cyswllt: Maureen Potter / 01352 702322 

Eitemau
Rhif eitem

1.

Ymddiheuriadau

Pwrpas:        I dderbyn unrhyw ymddiheuriadau.

 

2.

Datgan Cysylltiad (gan gynnwys Datganiadau Chwipio)

Pwrpas:        I dderbyn unrhyw ddatganiad o gysylltiad a chynghori’r Aelodau yn unol a hynny.

 

3.

Cofnodion pdf icon PDF 73 KB

Pwrpas:        I gadarnhau, fel cofnod cywir gofnodion y cyfarfod ar 7 Ionawr 2019.

 

4.

Goddefebau

Pwrpas:        Derbyn unrhyw geisiadau am oddefebau.

 

5.

Trosolwg o Gwynion Moesegol pdf icon PDF 76 KB

Pwrpas:  Bod y Pwyllgor yn nodi'r nifer a'r mathau o gwynion.

 

Dogfennau ychwanegol:

6.

Hyfforddiant Cynghorwyr 2018

Pwrpas:  adroddiad ar lafar i roi gwybod i’r Pwyllgor o bresenoldeb yn hyfforddiant Cynghorwyr ar God Ymddygiad Aelodau a gyflwynwyd yn Hydref 2018

 

 

7.

Adroddiadau o Ymweliadau Aelodau Annibynnol â Chynghorau Tref/Cymuned

Pwrpas:        I dderbyn adroddiadau ar lafar gan aelodau annibynnol y Pwyllgor ar eu hymweliadau â’r cynghorau canlynol:

 

·         Cyngor Cymuned Llanasa  (Phillipa Earlam - 16 October 2018)

·         Cyngor Tref Caerwys (Julia Hughes - 16 October 2018)

·         Cyngor Cymuned Nercwys  (Rob Dewey - 31 October 2018)

·         Cyngor Cymuned Ysceifiog (Julia Hughes - 19 November 2018)

 

 

 

8.

Rhaglen Gwaith i'r Dyfodol pdf icon PDF 55 KB

Pwrpas:        Er mwyn i’r Pwyllgor ystyried testunau i’w  cynnwys ar y Rhaglen Gwaith i'r Dyfodol.

 

 

Related Pages

Useful Websites

Useful Documents