Skip to Content
Hafan>
Preswyl > Y Cyngor a Democratiaeth > Canlyniadau'r Etholiad

Rhaglen

Lleoliad: Ystafell Bwyllgor Delyn, Neuadd y Sir, Yr Wyddgrug CH7 6NA

Cyswllt: Maureen Potter 01352 702322  E-bost: maureen.potter@flintshire.gov.uk

Eitemau
Rhif eitem

1.

Ymddiheuriadau

Pwrpas:        I dderbyn unrhyw ymddiheuriadau.

2.

Datgan Cysylltiad (gan gynnwys Datganiadau Chwipio)

Pwrpas:        I dderbyn unrhyw ddatganiad o gysylltiad a chynghori’r Aelodau yn unol a hynny.

3.

Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr pdf icon PDF 82 KB

Pwrpas:        Mae cynrychiolwyr Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr wedi cael eu gwahodd i’r cyfarfod i:

 

(1) Roi sicrwydd dros drefniadau dan gontract gydag Ysbyty Iarlles Caer a pharhad gwasanaeth;

(2) Ymateb i ganlyniad y Rhybudd o Gynnig a ystyriwyd gan y Cyngor Sir ar 28 Ionawr 2020 (wedi’i amgáu); ac

(3) Ystyried cwestiynau a gyflwynwyd gan Aelodau (wedi’i amgáu).

Dogfennau ychwanegol:

 

Related Pages

Useful Websites

Useful Documents