Skip to Content
Hafan>
Preswyl > Y Cyngor a Democratiaeth > Canlyniadau'r Etholiad

Rhaglen

Lleoliad: Ystafell Bwyllgor Delyn, Neuadd y Sir, Yr Wyddgrug CH7 6NA

Cyswllt: Maureen Potter 01352 702322  E-bost: maureen.potter@flintshire.gov.uk

Eitemau
Rhif eitem

1.

Ymddiheuriadau

Pwrpas: I dderbyn unrhyw ymddiheuriadau.

 

2.

Datgan Cysylltiad (gan gynnwys Datganiadau Chwipio)

Pwrpas:I dderbyn unrhyw ddatganiad o gysylltiad a chynghori’r Aelodau yn unol a hynny.

 

 

3.

Cofnodion pdf icon PDF 100 KB

Pwrpas: I gadarnhau, fel cofnod cywir gofnodion y cyfarfod ar 25 Ionawr 2018.

 

4.

Lle i’w alw’n gartref pdf icon PDF 100 KB

Pwrpas: Rhoi gwybod am gynnwys ‘Lle i’w alw’n ‘Adref’ Sir y Fflint – Adroddiad Dadansoddi Effaith.

Rhoi manylion am y camau gweithredu a’r mentrau sydd ar y gweill o fewn y Gwasanaethau Cymdeithasol er mwyn parhau i wella ansawdd bywyd preswylwyr cartrefi gofal Sir y Fflint.

 

 

 

 

Dogfennau ychwanegol:

5.

Lleoliadau Plant y Tu Allan i'r Sir pdf icon PDF 305 KB

Pwrpas: I gymeradwyo adolygiad sylfaenol o leoliadau preswyl i blant a phobl ifanc.  Nod yr adolygiad yw galluogi’r Cyngor i: i) cefnogi plant diamddiffyn sydd ag anghenion gofal ac addysg cymhleth yn fwy rhagweithiol ii) rheoli’r galw am leoliadau yn well; a iii) datblygu’r farchnad i fod yn fwy ymatebol a fforddiadwy.

Dogfennau ychwanegol:

6.

Adroddiad Monitro Chwarter 3 Cynllun y Cyngor ar gyfer 2017/18 pdf icon PDF 125 KB

Pwrpas:        Adolygu’r cynnydd wrth gyflawni gweithgareddau, lefelau perfformiad a lefelau risg presennol fel y nodwyd yng Nghynllun y Cyngor 2017/18.

Dogfennau ychwanegol:

7.

Ymweliadau Rota

Pwrpas:           I dderbyn adroddiad  llafar gan Aelodau'r Pwyllgor

 

8.

Rhaglen Gwaith i’r Dyfodol pdf icon PDF 72 KB

Pwrpas:        Ystyried Rhaglen Gwaith i’r Dyfodol y Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Gofal Cymdeithasol ac Iechyd

Dogfennau ychwanegol:

 

Related Pages

Useful Websites

Useful Documents