Skip to Content
Hafan>
Preswyl > Y Cyngor a Democratiaeth > Canlyniadau'r Etholiad

Rhaglen

Lleoliad: Llys Jasmine, Jasmine Crescent, Yr Wyddgrug, CH7 1TP

Cyswllt: Maureen Potter 01352 702322  E-bost: maureen.potter@flintshire.gov.uk

Eitemau
Rhif eitem

1.

YMDDIHEURIADAU

Pwrpas: I dderbyn unrhyw ymddiheuriadau.

 

2.

Cofnodion pdf icon PDF 111 KB

Pwrpas: I gadarnhau, fel cofnod cywir gofnodion y cyfarfod ar 16 Tachwedd and 13 Rhagfyr 2017.

 

 

Dogfennau ychwanegol:

3.

Datgan Cysylltiad (gan gynnwys Datganiadau Chwipio)

Pwrpas:I dderbyn unrhyw ddatganiad o gysylltiad a chynghori’r Aelodau yn unol a hynny.

 

 

4.

Cynllun Rhanbarthol Asesiad Poblogaeth Gogledd Cymru pdf icon PDF 112 KB

Adolygu a chymeradwyo’r Cynllun Drafft Rhanbarthol Asesiad Poblogaeth Gogledd Cymru

Dogfennau ychwanegol:

5.

Cyllideb Refeniw Gwasanaethau Cymdeithasol 2017/18 pdf icon PDF 111 KB

Darparu’r cyfle i'r Aelodau adolygu a chraffu ar amrywiaethau allweddol mewn gwariant refeniw

6.

Pontio pdf icon PDF 1 MB

Darparu gwybodaeth i aelodau mewn perthynas â Gwasanaethau Pontio

Dogfennau ychwanegol:

7.

Ymweliadau Rota

Pwrpas:  I dderbyn adroddiad  llafar gan Aelodau'r Pwyllgor

 

8.

Rhaglen Gwaith i’r Dyfodol pdf icon PDF 72 KB

Ystyried Rhaglen Gwaith i’r Dyfodol y Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Gofal Cymdeithasol ac Iechyd

Dogfennau ychwanegol:

 

Related Pages

Useful Websites

Useful Documents