Skip to Content
Hafan>
Preswyl > Y Cyngor a Democratiaeth > Canlyniadau'r Etholiad

Rhaglen

Lleoliad: Ystafell Bwyllgor Delyn, Neuadd y Sir, Yr Wyddgrug CH7 6NA

Cyswllt: Maureen Potter 01352 702322  E-bost: maureen.potter@flintshire.gov.uk

Eitemau
Rhif eitem

1.

Ymddiheuriadau

Pwrpas: I derbyn unrhyw ymddiheuriadau.

 

2.

Datgan Cysylltiad (gan gynnwys Datganiadau Chwipio)

Pwrpas:I derbyn unrhyw ddatganiad o gysylltiad a chynghori’r Aelodau yn unol a hynny.

 

3.

Cofnodion pdf icon PDF 49 KB

Pwrpas: I gadarnhau, fel cofnod cywir gofnodion y cyfarfod ar 15 Mehefin 2017.

 

4.

Adroddiad Deilliannau Cynllun Gwelliant 2016/17 pdf icon PDF 154 KB

Pwrpas: Galluogi Aelodau i gyflawni eu rôl graffu mewn perthynas â rheoli perfformiad.

 

Dogfennau ychwanegol:

5.

Cynllun y Cyngor 2017-23 pdf icon PDF 82 KB

Pwrpas: Ystyried y targedau a'r cerrig milltir yn y ddogfen Mesurau a Cherrig Milltir, mae'r Cyngor (Gwelliant) Cynllun 2017-23 ac yn rhoi adborth i'r Cabinet cyn ei fabwysiadu gan y Cyngor Sir ar gyfer ei gyhoeddi terfynol

Dogfennau ychwanegol:

6.

Adolygiad AGGCC o Berfformiad Gwasanaethau Cymdeithasol Cyngor Sir y Fflint pdf icon PDF 79 KB

Pwrpas: Mae’r llythyr blynyddol gan Arolygiaeth Gofal a Gwasanaethau Cymdeithasol Cymru (AGGCC) yn berthnasol i’r cyfnod rhwng mis Ebrill 2016 a Mawrth 2017, ac yn cynnwys gwybodaeth gan arolygiaeth AGGCC, adolygiad ar berfformiad a gweithgaredd ymgysylltu yn ystod y flwyddyn.

 

Dogfennau ychwanegol:

7.

Canolfan Ymyrraeth Gynnar a Phrofiadau Niweidiol yn ystod Plentyndod pdf icon PDF 123 KB

Pwrpas:Rhoi diweddariad ar drefniadau amlasiantaeth newydd ar gyfer ymyrryd yn gynnar i fynd i’r afael â phrofiadau niweidiol yn ystod plentyndod 

 

 

8.

Sylwadau, Canmoliaeth a Chwynion pdf icon PDF 119 KB

Pwrpas: Trafod yr Adroddiad Blynyddol

Dogfennau ychwanegol:

9.

Gofalwyr Ifanc pdf icon PDF 108 KB

Pwrpas:  Rhoi gwybod i’r aelodau am newidiadau i Wasanaethau Gofalwyr Ifanc ac amlinellu’r strategaeth ar gyfer symud ymlaen

 

Dogfennau ychwanegol:

10.

Ymweliadau Rota

 

Pwrpas:  I dderbyn adroddiad  llafar gan Aelodau'r Pwyllgor

 

 

 

 

11.

Rhaglen Gwaith i’r Dyfodol pdf icon PDF 72 KB

Pwrpas: Ystyried Rhaglen Gwaith i’r Dyfodol y Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Gofal Cymdeithasol ac Iechyd

Dogfennau ychwanegol:

 

Related Pages

Useful Websites

Useful Documents