Skip to Content
Hafan>
Preswyl > Y Cyngor a Democratiaeth > Canlyniadau'r Etholiad

Rhaglen

Lleoliad: Ystafell Bwyllgor Delyn, Neuadd y Sir, Yr Wyddgrug CH7 6NA

Cyswllt: Nicola Gittins 01352 702345  E-bost: nicola.gittins@flintshire.gov.uk

Eitemau
Rhif eitem

1.

Ymddiheuriadau

Pwrpas:        I dderbyn unrhyw ymddiheuriadau.

2.

Datgan Cysylltiad (gan gynnwys Datganiadau Chwipio)

Pwrpas:        I dderbyn unrhyw ddatganiad o gysylltiad a chynghori’r Aelodau yn unol a hynny.

3.

Cofnodion pdf icon PDF 56 KB

Pwrpas:        I gadarnhau, fel cofnod cywir gofnodion y cyfarfod ar 8 Tachwedd, 2018.

4.

Welsh Government Consultation: Improving Public Transport pdf icon PDF 89 KB

Dylai’r Aelodau ystyried yr ymateb drafft i gwestiynau 22 i 38 yn ymgynghoriad Llywodraeth Cymru – Gwella Cludiant Cyhoeddus, sy’n ymwneud â thacsis a cherbydau hurio preifat.

Dogfennau ychwanegol:

 

Related Pages

Useful Websites

Useful Documents