Skip to Content
Hafan>
Preswyl > Y Cyngor a Democratiaeth > Canlyniadau'r Etholiad

Rhaglen

Lleoliad: Siambr y Cyngor, Neuadd y Sir, Yr Wyddgrug CH7 6NA

Cyswllt: Maureen Potter on 01352 702322  E-bost: maureen.potter@flintshire.gov.uk

Media

Eitemau
Rhif eitem

1.

CYFLWYNIADAU

Cydnabyddiaeth Gwobrau Prentis y Flwyddyn APSE

 

Dogfennau ychwanegol:

2.

Ymddiheuriadau am Absenoldeb

Pwrpas:        I dderbyn unrhyw ymddiheuriadau.

 

Dogfennau ychwanegol:

3.

Cofnodion pdf icon PDF 185 KB

Pwrpas:        I gadarnhau, fel cofnod cywir gofnodion y cyfarfod ar 22 Hydref 2019.

 

 

Dogfennau ychwanegol:

4.

Datgan Cysylltiad

Pwrpas:        I dderbyn unrhyw ddatganiad o gysylltiad a chynghori’r Aelodau yn unol a hynny.

 

Dogfennau ychwanegol:

5.

Cyhoeddiadau'r Cadeirydd

Pwrpas:        Derbyn unrhyw gyhoeddiad fel y'i dosbarthwyd.

 

Dogfennau ychwanegol:

6.

Deisebau

Pwrpas:        Mae hwn yn gyfle i Aelodau’r Cyngor gyflwyno deisebau ar ran pobl yn eu ward. Unwaith y byddant wedi dod i law, caiff deisebau eu pasio i'r Prif Swyddog priodol ar gyfer gweithredu ac ymateb iddynt.

 

Dogfennau ychwanegol:

7.

Teyrngedau i'r diweddar Gynghorydd Nigel Steele-Mortimer

Pwrpas:  i alluogi Aelodau i dalu teyrnged i’r diweddar Gynghorydd Nigel Steele-Mortimer

 

Dogfennau ychwanegol:

8.

Croeso i'r Cynghorydd Kevin Rush

Pwrpas:  Croeso i'r Cynghorydd Kevin Rush, a etholwyd yn Aelod o Gorllewin Bagillt ar 24 Hydref 2019.

 

Dogfennau ychwanegol:

PRIF EITEMAU BUSNES

Dogfennau ychwanegol:

9.

Adolygiad Etholiadol Sir y Fflint pdf icon PDF 277 KB

Pwrpas:  Ymateb i gynigion drafft o Gomisiwn Ffiniau a Democratiaeth Leol Cymru.

Dogfennau ychwanegol:

10.

Datganiad Diwygiedig Ar Bolisïau Tâl Ar Gyfer 2019/20 pdf icon PDF 114 KB

Pwrpas: Mae’n ofynnol bod bob cyngor yn cyhoeddi eu Datganiad ar Bolisïau Tâl erbyn mis Ebrill bob blwyddyn. Y Datganiad ar Bolisïau Tâl a gyflwynir yn yr adroddiad hwn yw’r seithfed Datganiad blynyddol a gyhoeddwyd gan Gyngor Sir y Fflint.

 

Dogfennau ychwanegol:

ER GWYBODAETH YN UNIG

Dogfennau ychwanegol:

11.

Cwestiynau gan y Cyhoedd

Pwrpas:        Derbyn Cwestiynau Cyhoeddus ar gyfer yr eitem hon: doedd dim wedi dod i law erbyn y dyddiad cau.

 

Dogfennau ychwanegol:

12.

Cwestiynau

Pwrpas:        Nodi’r atebion i unrhyw gwestiwn a gyflwynwyd yn unol â Rheol Sefydlog 9.4(A) y Cyngor Sir: doedd dim wedi dod i law erbyn y dyddiad cau.

 

Dogfennau ychwanegol:

13.

RHYBUDD O GYNNIG

Mae’r eitem hon ar gyfer derbyn unrhyw Rybudd o Gynnig: dim ohonynt yn gymwys ac yn gallu cael eu hystyried yn ystod y cyfnod cyn yr etholiad.

 

 

Dogfennau ychwanegol:

 

Related Pages

Useful Websites

Useful Documents