Skip to Content
Hafan>
Preswyl > Y Cyngor a Democratiaeth > Canlyniadau'r Etholiad

Rhaglen

Lleoliad: Siambr y Cyngor, Neuadd y Sir, Yr Wyddgrug CH7 6NA

Cyswllt: Maureen Potter on 01352 702322  E-bost: maureen.potter@flintshire.gov.uk

Media

Eitemau
Rhif eitem

1.

CYFLWYNIADAU

Prentis Sir y Fflint, Francesca Sciarrillo – enillydd Medal y Dysgwyr yn Eisteddfod yr Urdd yng Nghaerdydd.

 

Dogfennau ychwanegol:

2.

Ymddiheuriadau am Absenoldeb

Pwrpas:        I dderbyn unrhyw ymddiheuriadau.

 

Dogfennau ychwanegol:

3.

Cofnodion pdf icon PDF 159 KB

Pwrpas:        Cadarnhau cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 23 Gorffennaf 2019 fel cofnod cywir,

 

Dogfennau ychwanegol:

4.

Datgan Cysylltiad

Pwrpas:        I dderbyn unrhyw ddatganiad o gysylltiad a chynghori’r Aelodau yn unol a hynny.

 

Dogfennau ychwanegol:

5.

CYHOEDDIADAU'R CADEIRYDD

Pwrpas:        Derbyn unrhyw gyhoeddiad fel y’I dosbarthwyd.

 

Dogfennau ychwanegol:

6.

DEISEBAU

Mae hwn yn gyfle i Aelodau’r Cyngor gyflwyno deisebau ar ran pobl yn eu ward. Unwaith y byddant wedi dod i law, caiff deisebau eu pasio i'r Prif Swyddog priodol ar gyfer gweithredu ac ymateb iddynt.

 

Dogfennau ychwanegol:

PRIF EITEMAU BUSNES

Dogfennau ychwanegol:

7.

Datganiad Cyfrifon 2018/19 a'r Wybodaeth Ariannol Atodol i'r Datganiad Cyfrifon 2018/19 pdf icon PDF 162 KB

Pwrpas:Cyflwyno fersiwn derfynol o Ddatganiad Cyfrifon 2018/19 i’r Cyngor ar gyfer cymeradwyaeth a nodi’r wybodaeth ariannol atodol

 

Dogfennau ychwanegol:

8.

Cyflwyniad Democratiaeth Leol a Chomisiwn Ffiniau i Gymru pdf icon PDF 298 KB

Pwrpas: i hysbysu’r Cyngor ar gynigion adolygiad lleol Democratiaeth Leol a Chomisiwn Ffiniau i Gymru a cheisio safbwyntiau’r Cyngor ar ba broses yr hoffai ei ddilyn i baratoi a chymeradwyo ymateb cyn diwedd mis Tachwedd.

 

Dogfennau ychwanegol:

EITEMAU CYFFREDIN BUSNES

Dogfennau ychwanegol:

9.

Cynllun Datblygu Lleol: cadarnhau chwiliad ardaloedd lleol ar gyfer ynni adnewyddadwy pdf icon PDF 245 KB

Cadarnhau cwmpas chwiliad ardaloedd lleol ynni adnewyddadwy Cynllun Datblygu Lleol Adneuo Sir y Fflint ar fap cynigion, i ffurfio rhan o’r ymgynghoriad cyhoeddus ar y Cynllun i gychwyn 30 Medi, 2019.

Dogfennau ychwanegol:

10.

Penodi Aelod Lleyg i’r Pwyllgor Archwilio pdf icon PDF 91 KB

Pwrpas:  Ystyried penodi’r ymgeisydd a ffefrir ar gyfer y sedd wag Aelod Lleyg ar y Pwyllgor Archwilio.

Dogfennau ychwanegol:

ER GWYBODAETH YN UNIG

Dogfennau ychwanegol:

11.

CWESTIYNAU GAN Y CYHOEDD

Pwrpas:         Derbyn unrhyw gwestiwn gan y cyhoedd:  doedd dim wedi dod i law erbyn y dyddiad cau.

 

Dogfennau ychwanegol:

12.

Cwestiynau

Pwrpas:        Nodi’r atebion i unrhyw gwestiwn a gyflwynwyd yn unol â Rheol Sefydlog 9.4(A) y Cyngor Sir. 9.4(A):  doedd dim wedi dod i law erbyn y dyddiad cau.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dogfennau ychwanegol:

13.

RHYBUDD O GYNNIG pdf icon PDF 107 KB

Pwrpas:  Derbyn unrhyw Rybuddion o Gynnig:  cafwyd un erbyn y dyddiad cau

 

Y Cynghorydd Ian Roberts #IPledge2Talk ymgyrch atal hunanladdiad

 

Dogfennau ychwanegol:

 

Related Pages

Useful Websites

Useful Documents