Skip to Content
Hafan>
Preswyl > Y Cyngor a Democratiaeth > Canlyniadau'r Etholiad

Rhaglen

Lleoliad: Siambr y Cyngor, Neuadd y Sir, Yr Wyddgrug CH7 6NA

Cyswllt: Nicola Gittins on 01352 702345  E-bost: nicola.gittins@flintshire.gov.uk

Media

Eitemau
Rhif eitem

1.

Ymddiheuriadau am Absenoldeb

Pwrpas:        I dderbyn unrhyw ymddiheuriadau.

Dogfennau ychwanegol:

2.

Datgan Cysylltiad

Pwrpas:        I dderbyn unrhyw ddatganiad o gysylltiad a chynghori’r Aelodau yn unol a hynny.

Dogfennau ychwanegol:

3.

Ethol Arweinydd

Pwrpas:        I ethol Arweinydd y Cyngor, hyd at y Cyfarfod Blynyddol, yn dilyn ymddiswyddiad yr Arweinydd presennol a fydd yn dod i rym o ddyddiad y cyfarfod hwn.

Dogfennau ychwanegol:

Deddf Llywodraeth Leol (Mynediad i Wybodaeth) 1985 - Ystyried gwahardd y wasg a'r cyhoedd

Dogfennau ychwanegol:

4.

Sefydlu pwyllgor cwynion

Pwrpas:        Mae telerau ac amodau cyflogaeth y Cydbwyllgor Trafod Telerau,  sy'n berthnasol i'r Prif Weithredwr a'r Prif Swyddogion, yn darparu ar gyfer cwynion a gyflwynir gan uwch swyddogion i gael eu clywed gan bwyllgor  cwynion o gynghorwyr os na ellir eu datrys trwy gyfryngu.  Mae'r Cyngor wedi derbyn cwyn o'r fath ac felly mae angen  galw pwyllgor.

 

Related Pages

Useful Websites

Useful Documents