Skip to Content
Hafan>
Preswyl > Y Cyngor a Democratiaeth > Canlyniadau'r Etholiad

Rhaglen

Lleoliad: Siambr y Cyngor, Neuadd y Sir, Yr Wyddgrug CH7 6NA

Cyswllt: Maureen Potter on 01352 702322  E-bost: maureen.potter@flintshire.gov.uk

Media

Eitemau
Rhif eitem

1.

Ymddiheuriadau am Absenoldeb

Pwrpas:        I dderbyn unrhyw ymddiheuriadau.

 

Dogfennau ychwanegol:

2.

Cofnodion pdf icon PDF 147 KB

Pwrpas:        Cadarnhau cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 29 Ionawr 2019 fel cofnod cywir. 

 

Dogfennau ychwanegol:

3.

Datgan Cysylltiad

Pwrpas:        I dderbyn unrhyw ddatganiad o gysylltiad a chynghori’r Aelodau yn unol a hynny.

 

Dogfennau ychwanegol:

4.

CYHOEDDIADAU'R CADEIRYDD

Pwrpas:        Derbyn unrhyw gyhoeddiad fel y’I dosbarthwyd.

 

Dogfennau ychwanegol:

5.

DEISEBAU

Pwrpas:         Derbyn unrhyw ddeisebau.

 

Dogfennau ychwanegol:

6.

CWESTIYNAU GAN Y CYHOEDD

Pwrpas:  Derbyn Cwestiynau Cyhoeddus ar gyfer yr eitem hon: doedd dim wedi dod i law erbyn y dyddiad cau.

 

 

Dogfennau ychwanegol:

7.

Cwestiynau

Pwrpas:  Nodi’r atebion i unrhyw gwestiwn a gyflwynwyd yn unol â Rheol Sefydlog 9.4(A) y Cyngor Sir.9.4(A):  doedd dim wedi dod i law erbyn y dyddiad cau.

Dogfennau ychwanegol:

8.

RHYBUDD O GYNNIG

Pwrpas: Derbyn unrhyw Rhybuddion o Gynnig: doedd dim wedi dod i law erbyn y dyddiad cau.

Dogfennau ychwanegol:

9a

Cyllideb Cronfa'r Cyngor 2019/20 pdf icon PDF 84 KB

Pwrpas: Derbyn argymhellion gan y Cabinet i’r Cyngor i gau’r gyllideb flynyddol ar gyfer 2019/20 yn dilyn trafodaeth y Cyngor ar 29 Ionawr a’r gwaith adolygu pellach ar ddewisiadau cyllid corfforaethol ymhellach a’r risgiau a gymerwyd yn yr interim.

Dogfennau ychwanegol:

presentation

Dogfennau ychwanegol:

9b

RHAGLEN GYFALAF CRONFA'R CYNGOR 2019/20 - 2021/22 pdf icon PDF 67 KB

Pwrpas: I gymeradwyo cynlluniau i’w cynnwys o fewn y Rhaglen Gyfalaf dros gyfnod o 3 blynedd 2019/20 - 2021/22

Dogfennau ychwanegol:

10.

Strategaeth Gyfalaf gan gynnwys Dangosyddion Darbodus 2019/20 – 2021/22 pdf icon PDF 72 KB

Pwrpas: Cymeradwyo’r Strategaeth Gyfalaf gan gynnwys ystod o Ddangosyddion Darbodus sy’n gysylltiedig â’r Rhaglen Gyfalaf dros y cyfnod 3 blynedd 2019/20 – 2021/22

Dogfennau ychwanegol:

11.

Cyllideb Cyfrif Refeniw Tai 2019/20, Cynllun Busnes Cyllideb Cyfrif Refeniw a Chynllun Busnes Ariannol 30 blynedd y Gyllideb Cyfrif Refeniw pdf icon PDF 64 KB

Pwrpas: Cymeradwyo Cyllideb y Cyfrif Refeniw Tai (HRA) ar gyfer 2019/20, Cynllun Busnes HRA a’r grynodeb o Gynllun Busnes 30 mlynedd yr HRA.

Dogfennau ychwanegol:

presentation

Dogfennau ychwanegol:

12.

Darpariaeth Isafswm Refeniw 2019/20 pdf icon PDF 78 KB

Pwrpas:        Cymeradwyo polisi’r Cyngor ar gyfer Darpariaeth Isafswm Refeniw (ad-dalu dyled) ar gyfer y flwyddyn ariannol 2019/20

 

Dogfennau ychwanegol:

13.

Arferion a Rhaglenni Rheoli Trysorlys 2019/20 – 2021/22 pdf icon PDF 93 KB

Pwrpas: Cymeradwyo Strategaeth Rheoli Trysorlys 2019/20 a Thrysorlys 2019/20 – 2021/22.

Dogfennau ychwanegol:

 

Related Pages

Useful Websites

Useful Documents