Skip to Content
Hafan>
Preswyl > Y Cyngor a Democratiaeth > Canlyniadau'r Etholiad

Rhaglen

Lleoliad: Siambr y Cyngor, Neuadd y Sir, Yr Wyddgrug CH7 6NA

Cyswllt: Sharon Thomas 01352 702324  E-bost: sharon.b.thomas@flintshire.gov.uk

Media

Eitemau
Rhif eitem

1.

Ymddiheuriadau am Absenoldeb

Pwrpas:        I derbyn unrhyw ymddiheuriadau.

Dogfennau ychwanegol:

2.

Datgan Cysylltiad

Pwrpas:        Derbyn unrhyw ddatganiad o gysylltiad a chynghori’r Aelodau yn unol a hynny.

Dogfennau ychwanegol:

3.

Adolygiad y Cadeirydd o'r Flwyddyn 2018/19

Pwrpas:        Derbyn manylion ynghylch adolygiad y Cadeirydd o’r flwyddyn.

Dogfennau ychwanegol:

4.

Ethol Cadeirydd y Cyngor Ar Gyfer 2019/20, a'r Cadeirydd i Dderbyn Cadwyn Y Swydd A Llofnodi'r Datganiad Derbyn Swydd

Dogfennau ychwanegol:

5.

Penodi Is-Gadeirydd y Cyngor Ar Gyfer 2019/20, a'r Is-Gadeirydd i Dderbyn Cadwyn Y Swydd A Llofnodi'r Datganiad Derbyn Swydd

Dogfennau ychwanegol:

6.

Ethol Arweinydd Y Cyngor

Dogfennau ychwanegol:

7.

Arweinydd Y Cyngor I Benodi'r Cabinet

Dogfennau ychwanegol:

8.

Materion Cyfansoddiadol: Pwyllgorau pdf icon PDF 117 KB

Pwrpas:        Delio â'r materion hynny sydd angen penderfynu arnynt yn ystod Cyfarfod Blynyddol y Cyngor Sir, yn unol â rheol 1.1 (vii)-(xiii) Gweithdrefn y Cyngor.

Dogfennau ychwanegol:

Item 8 - Revised Political Balance allocation pdf icon PDF 39 KB

Dogfennau ychwanegol:

9.

Aelodau Annibynnol o’r Bwyllgor Safonau pdf icon PDF 74 KB

Pwrpas:        Ystyried penodi Aelod Annibynnol i’r Bwyllgor Safonau am ail dymor.

Dogfennau ychwanegol:

10.

Adnewyddu ymrwymiad Cyngor Sir y Fflint i Gyfamod y Lluoedd Arfog pdf icon PDF 1 MB

Pwrpas:        Darparu trosolwg o Gyfamod y Lluoedd Arfog ac o gyflawniadau a dyheadau'r Cyngor ar gyfer y dyfodol, ac ail gadarnhau ymrwymiadau’r Cyngor i gymuned y Lluoedd Arfog drwy arwyddo’r Cyfamod a ddiweddarwyd yn y Cyngor Sir.

Dogfennau ychwanegol:

11.

Amserlen o Gyfarfodydd pdf icon PDF 68 KB

Pwrpas:        Galluogi’r Cyngor i ystyried yr Amserlen ddrafft o gyfarfodydd ar gyfer 2019/20.

Dogfennau ychwanegol:

 

Related Pages

Useful Websites

Useful Documents