Skip to Content
Hafan>
Preswyl > Y Cyngor a Democratiaeth > Canlyniadau'r Etholiad

Rhaglen

Lleoliad: Ystafell Bwyllgor Delyn, Neuadd y Sir, Yr Wyddgrug CH7 6NA

Cyswllt: Maureen Potter 01352 702322 

Eitemau
Rhif eitem

1.

Ymddiheuriadau

Pwrpas:        I dderbyn unrhyw ymddiheuriadau.

 

2.

Datgan Cysylltiad (gan gynnwys Datganiadau Chwipio)

Pwrpas:        I dderbyn unrhyw ddatganiad o gysylltiad a chynghori’r Aelodau yn unol a hynny.

 

3.

Cofnodion pdf icon PDF 91 KB

Pwrpas:        I gadarnhau, fel cofnod cywir gofnodion y cyfarfod ar 10 Rhagfyr 2019.

 

4.

Rhaglen Gwaith I’r Dyfodol a Olrhain Gweithred pdf icon PDF 82 KB

Pwrpas:        I Ystyried y flaenraglen waith Pwyllgor Trosolwg & Chraffu yr Amgylchedd a rhoi gwybodaeth i’r Pwyllgor o’r cynnydd yn erbyn camau gweithredu o’r cyfarfod blaenorol.

Dogfennau ychwanegol:

5.

Adolygu’r Polisi Torri Gwair a Blodau Gwyllt ar Leiniau Glas pdf icon PDF 106 KB

Pwrpas:        I dderbyn argymhelliad ar gyfer y Cabinet i dderbyn y diwygiadau i’w gwneud i’r Safon Torri Gwair presennol.

Dogfennau ychwanegol:

6.

Canlyniad Archwiliad Swyddfa Archwilio Cymru i Ganolfannau Ailgylchu Gwastraff Cartrefi Sir y Fflint pdf icon PDF 101 KB

Pwrpas:        Bod y Pwyllgor Craffu yn nodi adroddiad diweddar Swyddfa Archwilio Cymru ar Ganolfannau Ailgylchu Gwastraff Cartrefi.

Dogfennau ychwanegol:

7.

Effaith Cwmnïau Gwasanaethau ar Briffordd Gyhoeddus Gwaith Ffordd pdf icon PDF 91 KB

Pwrpas:        Darparu trosolwg o ofynion statudol y Cyngor i reoli ac archwilio’r Rhwydwaith Priffyrdd yn ystod gwaith ffordd sy’n cael ei gyflawni gan Gwmnïau Gwasanaethau Cyhoeddus a sefydliadau eraill.

8.

Gosod Croesfannau i Gerbydau ar y Briffordd Gyhoeddus pdf icon PDF 95 KB

Pwrpas:        Darparu manylion i’r Pwyllgor Craffu am y polisi a’r prosesau sy’n ofynnol i ostwng cyrbau priffyrdd er mwyn caniatáu mynediad i eiddo preifat.

Dogfennau ychwanegol:

9.

Ymateb y Cyngor i'r Heriau mewn perthynas â Newid Hinsawdd pdf icon PDF 70 KB

Pwrpas:        Rhoi’r wybodaeth ddiweddaraf i Bwyllgor Trosolwg a Chraffu’r Amgylchedd ar ymateb y Cyngor i’r heriau mewn perthynas â newid hinsawdd.

 

Dogfennau ychwanegol:

 

Related Pages

Useful Websites

Useful Documents