Skip to Content
Hafan>
Preswyl > Y Cyngor a Democratiaeth > Canlyniadau'r Etholiad

Rhaglen

Lleoliad: Ystafell Bwyllgor Delyn, Neuadd y Sir, Yr Wyddgrug CH7 6NA

Cyswllt: Maureen Potter 01352 702322 

Eitemau
Rhif eitem

1.

Ymddiheuriadau

Pwrpas:        I dderbyn unrhyw ymddiheuriadau.

 

2.

Datgan Cysylltiad (gan gynnwys Datganiadau Chwipio)

Pwrpas:          I dderbyn unrhyw ddatganiad o gysylltiad a chynghori’r Aelodau yn unol a hynny.

 

3.

Cofnodion pdf icon PDF 162 KB

Pwrpas:        I gadarnhau, fel cofnod cywir gofnodion y cyfarfodydd ar 17 Medi  a 15 Hydref 2019.

 

 

Dogfennau ychwanegol:

4.

Rhaglen Gwaith I’r Dyfodol a Olrhain Gweithred pdf icon PDF 96 KB

Pwrpas:        I Ystyried y flaenraglen waith Pwyllgor Trosolwg & Chraffu yr Amgylchedd a rhoi gwybodaeth i’r Pwyllgor o’r cynnydd yn erbyn camau gweithredu o’r cyfarfod blaenorol.

Dogfennau ychwanegol:

5.

Adolygu’r Polisi Gorfodaeth Amgylcheddol y Cyngor pdf icon PDF 300 KB

Pwrpas:        I geisio argymhelliad y Pwyllgor Craffu i’r Cabinet i gymeradwyo’r Polisi Gorfodaeth Amgylcheddol diwygiedig.

Dogfennau ychwanegol:

6.

Adroddiad Tir Halogedig pdf icon PDF 122 KB

Pwrpas:        Darparu’r wybodaeth ddiweddaraf i Aelodau ar yr asesiad o safleoedd tir halogedig ac yn dilyn y gwaith adfer.

Dogfennau ychwanegol:

7.

Adroddiad Cynllun y Cyngor 2019/20 – Monitro Canol Blwyddyn pdf icon PDF 294 KB

Pwrpas:        Adolygu’r cynnydd wrth gyflawni gweithgareddau, lefelau perfformiad a lefelau risg presennol fel y nodwyd yng Nghynllun y Cyngor 2019/20.

Dogfennau ychwanegol:

8.

Adolygu’r Polisi Goleuadau Stryd pdf icon PDF 100 KB

Pwrpas:        I geisio argymhelliad i’r Cabinet i gymeradwyo’r Polisi Goleuadau Stryd diwygiedig.

Dogfennau ychwanegol:

Deddf Llywodraeth Leol (Mynediad i Wybodaeth) 1985 - Ystyried gwahardd y wasg a'r cyhoedd

9.

Diweddariad ar y Gwasanaeth Mwynau a Chynllunio Gwastraff a Rennir

Pwrpas:        Darparu’r wybodaeth ddiweddaraf i Aelodau am y Gwasanaeth Mwynau a Chynllunio Gwastraff a Rennir

 

Related Pages

Useful Websites

Useful Documents