Skip to Content
Hafan>
Preswyl > Y Cyngor a Democratiaeth > Canlyniadau'r Etholiad

Rhaglen

Lleoliad: Parc Treftadaeth Amgueddfa Dyffryn Maes Glas, Ffordd Maes Glas, Treffynnon CH8 7GH

Cyswllt: Sharon Thomas / 01352 702324  E-bost: sharon.b.thomas@flintshire.gov.uk

Nodyn: Nodwch y lleoliad 

Eitemau
Rhif eitem

1.

Ymddiheuriadau

Pwrpas:        I dderbyn unrhyw ymddiheuriadau.

2.

Datgan Cysylltiad (gan gynnwys Datganiadau Chwipio)

Pwrpas:          I dderbyn unrhyw ddatganiad o gysylltiad a chynghori’r Aelodau yn unol a hynny.

3.

Rhaglen Gwaith I’r Dyfodol a Olrhain Gweithred pdf icon PDF 96 KB

Pwrpas:        I Ystyried y flaenraglen waith Pwyllgor Trosolwg & Chraffu yr Amgylchedd a rhoi gwybodaeth i’r Pwyllgor o’r cynnydd yn erbyn camau gweithredu o’r cyfarfod blaenorol.

Dogfennau ychwanegol:

4.

Ddyffryn Maes Glas - Adroddiad Cynnydd bob Chwe Mis pdf icon PDF 145 KB

Pwrpas:        Diweddariad 6 mis ar y gwaith a gyflawnwyd i ddarparu argymhellion yr archwiliad a’r sefyllfa weithredol bresennol.

5.

Ymgynghoriad Adolygu'r Strategaeth Gwastraff pdf icon PDF 127 KB

Pwrpas:        Derbyn diweddariad.

Dogfennau ychwanegol:

6.

Polisi Torri Gwair pdf icon PDF 124 KB

Pwrpas:        Derbyn diweddariad.

Dogfennau ychwanegol:

7.

Cynllun Gweithredu Clefyd Coed Ynn pdf icon PDF 120 KB

Pwrpas:        Hysbysu’r aelodau o ymateb arfaethedig yr Awdurdod i’r Clefyd Coed Ynn a fydd yn effeithio’n sylweddol ar boblogaeth y coed yn sir y Fflint.

Dogfennau ychwanegol:

8.

Darpariaeth a Strategaeth Mynwentydd y Dyfodol pdf icon PDF 126 KB

Pwrpas:        Darparu manylion capasiti claddu yn y dyfodol i’r pwyllgor Craffu a’r estyniadau angenrheidiol i’r mynwentydd presennol o fewn Sir y Fflint.

Dogfennau ychwanegol:

 

Related Pages

Useful Websites

Useful Documents