Skip to Content
Hafan>
Preswyl > Y Cyngor a Democratiaeth > Canlyniadau'r Etholiad

Rhaglen

Lleoliad: Ystafell Bwyllgor Delyn, Neuadd y Sir, Yr Wyddgrug CH7 6NA

Cyswllt: Maureen Potter / 01352 702322  E-bost: maureen.potter@flintshire.gov.uk

Eitemau
Rhif eitem

1.

Ymddiheuriadau

Pwrpas:        I dderbyn unrhyw ymddiheuriadau.

2.

Datgan Cysylltiad (gan gynnwys Datganiadau Chwipio)

Pwrpas:        I dderbyn unrhyw ddatganiad o gysylltiad a chynghori’r Aelodau yn unol a hynny.

3.

Cofnodion pdf icon PDF 83 KB

Pwrpas:        I gadarnhau, fel cofnod cywir gofnodion y cyfarfodydd ar 12 Mehefin a 12 Gorffennaf 2018.

Dogfennau ychwanegol:

4.

Cyfoeth Naturiol Cymru pdf icon PDF 65 KB

Pwrpas:        Cyfle i’r pwyllgor ddeall y gwaith a wneir ar hyn o bryd gan Gyfoeth Naturiol Cymru.

5.

Diweddariad o Gam 2 Adolygiad Terfyn Cyflymder pdf icon PDF 99 KB

Pwrpas:        Darparu diweddariad ar gynnydd yr Adolygiad Terfyn Cyflymder ar draws y Sir.

Dogfennau ychwanegol:

6.

Rhaglen Gwaith i'r Dyfodol pdf icon PDF 72 KB

Pwrpas:        Ystyried y flaenraglen waith Pwyllgor Craffu & Trosolwg amgylchedd.

Dogfennau ychwanegol:

 

Related Pages

Useful Websites

Useful Documents