Skip to Content
Hafan>
Preswyl > Y Cyngor a Democratiaeth > Canlyniadau'r Etholiad

Rhaglen

Lleoliad: Ystafell Bwyllgor Delyn, Neuadd y Sir, Yr Wyddgrug CH7 6NA

Cyswllt: Sharon Thomas 01352 702324  E-bost: sharon.b.thomas@flintshire.gov.uk

Nodyn: Moved from 16/07/19 

Eitemau
Rhif eitem

1.

Penodi Cadeirydd

Pwrpas:        Yn y Cyfarfod Blynyddol, penderfynodd y Cyngor mai Gr?p Annibynnol Newydd a fydd yn cadeirio’r Pwyllgor hwn. Rhoddir gwybod i’r Pwyllgor mai’r Cynghorydd Patrick Heesom yw Cadeirydd y Pwyllgor am y flwyddyn ddinesig hon.

2.

Ymddiheuriadau

Pwrpas:        I dderbyn unrhyw ymddiheuriadau.

3.

Datgan Cysylltiad (gan gynnwys Datganiadau Chwipio)

Pwrpas:        I dderbyn unrhyw ddatganiad o gysylltiad a chynghori’r Aelodau yn unol a hynny.

4.

Cofnodion pdf icon PDF 169 KB

Pwrpas:        I gadarnhau, fel cofnod cywir gofnodion y cyfarfod ar 21 Mai 2019.

5.

Rhaglen Gwaith I’r Dyfodol a Olrhain Gweithred pdf icon PDF 97 KB

Pwrpas:        I Ystyried y flaenraglen waith Pwyllgor Trosolwg & Chraffu yr Amgylchedd a rhoi gwybodaeth i’r Pwyllgor o’r cynnydd yn erbyn camau gweithredu o’r cyfarfod blaenorol.

Dogfennau ychwanegol:

6.

Adolygiad o Safonau Strydwedd pdf icon PDF 94 KB

Pwrpas:        Ceisio argymhelliad gan y pwyllgor ar gyfer y safonau gweithredol Strydwedd a Chludiant a fydd yn cael eu hadrodd yn eu cylch fel rhan o’r cynllun chwarterol ar gyfer perfformiad.

Dogfennau ychwanegol:

 

Related Pages

Useful Websites

Useful Documents