Skip to Content
Hafan>
Preswyl > Y Cyngor a Democratiaeth > Canlyniadau'r Etholiad

Rhaglen

Lleoliad: Ystafell Bwyllgor Delyn, Neuadd y Sir, Yr Wyddgrug CH7 6NA

Cyswllt: Sharon Thomas 01352 702324  E-bost: sharon.b.thomas@flintshire.gov.uk

Eitemau
Rhif eitem

1.

Ymddiheuriadau

I dderbyn unrhyw ymddiheuriadau.

2.

Datgan Cysylltiad (gan gynnwys Datganiadau Chwipio)

I dderbyn unrhyw ddatganiad o gysylltiad a chynghori’r Aelodau yn unol a hynny.

3.

Cofnodion pdf icon PDF 93 KB

I gadarnhau, fel cofnod cywir gofnodion y cyfarfod ar 13 Chwefror 2020.

4.

Olrhain Gweithred pdf icon PDF 75 KB

Rhoi gwybod i’r Pwyllgor o’r cynnydd yn erbyn camau gweithredu o’r cyfarfod blaenorol.

Dogfennau ychwanegol:

5.

Rhaglen Gwaith i'r Dyfodol pdf icon PDF 79 KB

Ystyried y flaenraglen waith Pwyllgor Craffu & Trosolwg adnoddau corfforaethol.

Dogfennau ychwanegol:

6.

Fframwaith Rheoli Risg pdf icon PDF 87 KB

Derbyn cyflwyniad ar ddatblygu’r Fframwaith Rheoli Risg.

Item 6 - Risk Management slides pdf icon PDF 205 KB

7.

Setliad Terfynol Llywodraeth Leol 2020/21

Cynghori ar y Setliad Terfynol a gyhoeddwyd gan Lywodraeth Cymru a’i oblygiadau i lywodraeth leol a Sir y Fflint.

 

(Mae gwybodaeth am y Setliad Terfynol wedi ei anfon dros e-bost ar wahân i Aelodau’r Pwyllgor)

8.

Monitro Cyllideb Refeniw 2019/20 (Mis 10) pdf icon PDF 72 KB

Adolgyu sefyllfa fonitro’r gyllideb refeniw ddiweddaraf ar gyfer 2019/20 ar gyfer Cronfa’r Cyngor a’r Cyfrif Refeniw Tai (yn seiliedig ar incwm a gwariant gwirioneddol fel yr oedd ar fis 10 a rhagamcan ymlaen i ddiwedd y flwyddyn).

Dogfennau ychwanegol:

 

Related Pages

Useful Websites

Useful Documents