Skip to Content
Hafan>
Preswyl > Y Cyngor a Democratiaeth > Canlyniadau'r Etholiad

Rhaglen

Lleoliad: Ystafell Bwyllgor Clwyd, Neuadd y Sir, Yr Wyddgrug CH7 6NA

Cyswllt: Sharon Thomas 01352 702324  E-bost: sharon.b.thomas@flintshire.gov.uk

Eitemau
Rhif eitem

1.

Ymddiheuriadau

I dderbyn unrhyw ymddiheuriadau.

2.

Datgan Cysylltiad (gan gynnwys Datganiadau Chwipio)

I dderbyn unrhyw ddatganiad o gysylltiad a chynghori’r Aelodau yn unol a hynny.

3.

Cofnodion pdf icon PDF 113 KB

I gadarnhau, fel cofnod cywir gofnodion y cyfarfod ar 10 Gorffennaf 2019.

4.

Datganiad Cyfrifon 2018/19 pdf icon PDF 181 KB

Adroddiad i gyflwyno fersiwn archwiliedig terfynol y Datganiad Cyfrifon 2018/19 ar gyfer argymhelliad Aelodau i'r Cyngor, yn cynnwys adroddiad yr archwiliwr allanol.

Dogfennau ychwanegol:

5.

Adroddiad Blynyddol Gwelliant gan Archwilydd Cyffredinol Cymru 2018/19 pdf icon PDF 138 KB

Derbyn yr Adroddiad Gwella Blynyddol gan Archwilydd Cyffredinol Cymru a nodi ymateb y Cyngor.

Dogfennau ychwanegol:

6.

Diweddariad o’r Strategaeth Rheoli Risg pdf icon PDF 207 KB

Darparu trosolwg o ddull strategol Rheoli Risg.

Dogfennau ychwanegol:

7.

Adroddiad Cynnydd Archwilio Mewnol pdf icon PDF 122 KB

Cyflwyno diweddariad i’r Pwyllgor ar gynnydd yr Adran Archwilio Mewnol.

Dogfennau ychwanegol:

8.

Penodi Aelod Lleyg i’r Pwyllgor Archwillio pdf icon PDF 90 KB

Ystyried penodi’r ymgeisydd a ffefrir ar gyfer y sedd wag Aelod Lleyg ar y Pwyllgor Archwilio.

Dogfennau ychwanegol:

9.

Adroddiad Blynyddol y Pwyllgor Archwilio pdf icon PDF 169 KB

Rhoi gwybod i’r Aelodau fanylion gweithgareddau'r Pwyllgor Archwilio yn ystod 2018/19.

Dogfennau ychwanegol:

10.

Olrhain Gweithred y Pwyllgor Archwilio pdf icon PDF 85 KB

Rhoi gwybod i’r Pwyllgor am y camau gweithredu sy’n codi o’r pwyntiau a godwyd mewn cyfarfodydd Pwyllgor Archwilio blaenorol.

Dogfennau ychwanegol:

11.

Rhaglen Gwaith i'r Dyfodol pdf icon PDF 98 KB

Ystyried Rhaglen Gwaith i’r Dyfodol yr Adran Archwilio Mewnol.

Dogfennau ychwanegol:

 

Related Pages

Useful Websites

Useful Documents