WARNING: If you are seeing this page the template cannot be found, the system will continue to function in text mode.


HistoryNavigation


Mater - cyfarfodydd

Safeguarding Training for Private Hire / Hackney Carriage Drivers

Cyfarfod: 10/10/2019 - Pwyllgor Trwyddedu (eitem 6.)

6. Hyfforddiant Diogelu ar gyfer Gyrwyr a Gweithredwyr Cerbydau Hurio Preifat a Cherbydau Hacni pdf icon PDF 101 KB

Pwrpas:        I Aelodau nodi’r adroddiad mewn perthynas â’r hyfforddiant diogelu gorfodol a oedd wedi ei gymeradwyo’n gynharach gan y Pwyllgor Trwyddedu.


 


© modern.gov