Mater - cyfarfodydd

Economic and Market Update and Investment Strategy and Manager Summary

Cyfarfod: 04/09/2019 - Pwyllgor Cronfa Bensiwn Clwyd (eitem 29)

29 Diweddariad ar yr Economi a'r Farchnad a y Strategaeth Fuddsoddi a Chrynodeb gan y Rheolwr pdf icon PDF 180 KB

Diweddaru Aelodau’r Pwyllgor ar yr economi a’r farchnad a pherfformiad strategaeth fuddsoddi'r gronfa a Rheolwyr Cronfa.

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Nodwyd yr adroddiad gyda Mr Harkin yn tynnu sylw at y ffaith bod yr holl wybodaeth ar dudalen 249 wedi'i dyddio hyd ddiwedd Mehefin 2019 ond fod pethau wedi symud ymlaen ers hynny. Ers hynny bu anwadalrwydd o fewn asedau twf fel ecwiti a nwyddau.

 

            Dywedodd Mr Harkin ei fod wedi bod yn chwarter cryf ar gyfer enillion buddsoddiad gan arwain at werthfawrogiad o dros £ 90m o asedau. Cadarnhaodd hefyd fod y Gronfa, ar 31 Gorffennaf 2019, wedi mynd dros £2bn o faint.

 

PENDERFYNWYD:

 

(a)          Trafododd a gwnaeth y Pwyllgor sylwadau ar y diweddariad Marchnad ac Economaidd ar gyfer y chwarter a ddaeth i ben 30 Mehefin 2019, sydd i bob pwrpas yn gosod y llwyfan ar gyfer crynodeb y Strategaeth Fuddsoddi a Pherfformiad y Rheolwr; a

 

(b)          Trafododd a gwnaeth y Pwyllgor grynodeb o'r Strategaeth Fuddsoddi a Pherfformiad y Rheolwr ar gyfer y chwarter a ddaeth i ben 30 Mehefin 2019.