Mater - cyfarfodydd

Investment and Funding Update

Cyfarfod: 04/09/2019 - Pwyllgor Cronfa Bensiwn Clwyd (eitem 27)

27 Diweddariad Buddsoddi a Chyllid pdf icon PDF 181 KB

Darparu diweddariad i Aelodau'r Pwyllgor ar faterion buddsoddi ac ariannol Cronfa Bensiynau Clwyd.

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Nodwyd yr adroddiad ac aeth y Cadeirydd yn syth at gwestiynau. Tynnodd Mrs Fielder sylw at yr ymrwymiad a wnaed yn flaenorol gyda Threadneedle, sef Cronfa Gweithle Carbon Isel gyda'r nod o wneud adeiladau'n gynaliadwy. Cytunwyd hefyd i ymrwymo i'w hail Gronfa.

PENDERFYNWYD:

 

Bod y Pwyllgor wedi ystyried a nodi'r diweddariad ar gyfer cyfrifoldebau dirprwyedig ac wedi darparu sylwadau.