Skip to Content
Hafan>
Preswyl > Y Cyngor a Democratiaeth > Canlyniadau'r Etholiad

Mater - cyfarfodydd

Corporate Governance

Cyfarfod: 31/01/2018 - Pwyllgor y Cyfansoddiad a Gwasanaethau Democrataidd (eitem 16)

16 Llywodraethu Corfforaethol pdf icon PDF 113 KB

Pwrpas:        Derbyn y Cod Llywodraethu Corfforaethol diwygiedig i’w gynnwys yng Nghyfansoddiad y Cyngor.

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Cyflwynodd y Prif Swyddog (Llywodraethu) y Cod Llywodraethu Corfforaethol diwygiedig i’w fabwysiadu fel rhan o Gyfansoddiad y Cyngor, yn dilyn ei gymeradwyo gan y Pwyllgor Archwilio.

 

Defnyddiwyd egwyddorion diwygiedig y Cod mewn hunanasesiadau a fyddai’n ffurfio sail y Datganiad Llywodraethu Blynyddol i fynd gyda’r Datganiad o Gyfrifon.                 

 

Dywedodd y Cynghorydd Peers y dylai paragraff 1.01 o’r adroddiad fod wedi nodi’r broses ymgynghori lawn. Tynnodd sylw hefyd at y ffaith nad oedd rhai o’r dolenni yn adran A o’r Cod yn gweithio ac na ellid dod o hyd i fanylion cyswllt Ombwdsman Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru ar wefan y Cyngor. Cytunodd y Prif Swyddog i fynd ar drywydd hyn.           

 

PENDERFYNWYD:

 

Mabwysiadu’r Cod Llywodraethu Corfforaethol diweddaredig fel rhan o Gyfansoddiad y Cyngor.


 

Related Pages

Useful Websites

Useful Documents