Manylion y penderfyniad

Investment and Funding Update

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Pwyllgor Cronfa Bensiwn Clwyd

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Is KeyPenderfyniad?: No

yn amodol ar gael ei alw i mewn?: No

Penderfyniadau:

Nodwyd yr adroddiad ac aeth y Cadeirydd yn syth at gwestiynau. Tynnodd Mrs Fielder sylw at yr ymrwymiad a wnaed yn flaenorol gyda Threadneedle, sef Cronfa Gweithle Carbon Isel gyda'r nod o wneud adeiladau'n gynaliadwy. Cytunwyd hefyd i ymrwymo i'w hail Gronfa.

PENDERFYNWYD:

 

Bod y Pwyllgor wedi ystyried a nodi'r diweddariad ar gyfer cyfrifoldebau dirprwyedig ac wedi darparu sylwadau.

Awdur yr adroddiad: Janet Kelly

Dyddiad cyhoeddi: 20/12/2019

Dyddiad y penderfyniad: 04/09/2019

Penderfynwyd yn y cyfarfod: 04/09/2019 - Pwyllgor Cronfa Bensiwn Clwyd

Accompanying Documents: