Manylion y penderfyniad

Funding and Flight Path update

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Pwyllgor Cronfa Bensiwn Clwyd

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Is AllweddolPenderfyniad?: No

yn amodol ar gael ei alw i mewn?: No

Penderfyniadau:

                      Nodwyd yr adroddiad ac ni chafwyd unrhyw gwestiynau pellach.

 

PENDERFYNWYD:

(a)  Nodwyd yr wybodaeth ddiweddaraf yngl?n â chyllido (ar hyn o bryd ar dybiaethau sy’n cyd-fynd â phrisiad 2016) a’r sefyllfa o ran mantoli ar gyfer y Gronfa, a’r cynnydd a wnaed ar y gwahanol elfennau o'r Fframwaith Rheoli Risg.

(b)  Nodwyd effaith y strategaeth amddiffyn ecwiti.

(c)  Nododd y Pwyllgor bod unrhyw risg arian cyfred sy’n gysylltiedig â gwerth y farchnad ar gyfer portffolio ecwiti synthetig gyda’r strategaeth Llwybr Cyrraedd Targed wedi’i fantoli, mae mantoli pellach wedi’i osod ar ddaliad ecwiti ffisegol marchnad ddatblygedig y Gronfa.

 

Awdur yr adroddiad: Janet Kelly

Dyddiad cyhoeddi: 03/03/2020

Dyddiad y penderfyniad: 28/11/2019

Penderfynwyd yn y cyfarfod: 28/11/2019 - Pwyllgor Cronfa Bensiwn Clwyd

Accompanying Documents: