Skip to Content
Hafan>
Preswyl > Y Cyngor a Democratiaeth > Canlyniadau'r Etholiad

Manylion y penderfyniad

060048 - A - Full Application - Demolition of the Monastery Buildings, St. Damien's Lodge and Associated Outbuildings and the Redevelopment of the Site with 15 No. Houses at Poor Claire Collettine Monastery, Upper Aston Hall Lane, Hawarden.

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Pwyllgor Cynllunio

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Is AllweddolPenderfyniad?: No

yn amodol ar gael ei alw i mewn?: No

Penderfyniadau:

Gwrthod rhoi caniatâd cynllunio, yn groes i argymhelliad swyddog, ar y sail ganlynol:

Roedd y cynigion gyfystyr â datblygiad amhriodol yn y Rhwystr Glas a chefn gwlad agored, ac nid oedd ‘amgylchiadau eithriadol iawn’ yn adran 7.21 o’r adroddiad wedi’u hystyried yn ddigonol i roi caniatâd.

Awdur yr adroddiad: Lesley Ambrose

Dyddiad cyhoeddi: 11/02/2020

Dyddiad y penderfyniad: 04/12/2019

Penderfynwyd yn y cyfarfod: 04/12/2019 - Pwyllgor Cynllunio

Accompanying Documents:

 

Related Pages

Useful Websites

Useful Documents